ORDIN Nr. 94 din 29 ianuarie 2001
pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 20 februarie 2001Ministrul finantelor publice, in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, avand in vedere prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, emite urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Se aproba Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.
(2) Prezentele reglementari se aplica impreuna cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

ART. 2
(1) Reglementarile prevazute la art. 1 se aplica incepand cu situatiile financiare ale anului 2000 de societatile comerciale cotate la Bursa de Valori Bucuresti, unele regii autonome, companii si societati nationale, alte intreprinderi de interes national, precum si de unele categorii specifice de societati ce opereaza pe piata de capital, conform listei anexate care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Pentru perioada 2001 - 2005 programul de implementare a prezentelor reglementari este prevazut mai jos.

Sfarsitul exercitiului financiar Cifra de afaceri a anului anterior (euro) Total active pentru anul anterior (euro) Numarul mediu de salariati ai anului anterior

31 decembrie 2001 peste 9 milioane peste 4,5 milioane 250
31 decembrie 2002 peste 8 milioane peste 4,0 milioane 200
31 decembrie 2003 peste 7 milioane peste 3,5 milioane 150
31 decembrie 2004 peste 6 milioane peste 3,0 milioane 100
31 decembrie 2005 peste 5 milioane peste 2,5 milioane 50ART. 3
(1) In primul an de aplicare situatiile financiare ale agentilor economici care intra sub incidenta acestor reglementari se intocmesc in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si cu regulamentul pentru aplicarea acesteia, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, si vor fi depuse la organele in drept pana la data de 15 aprilie a anului urmator, in conformitate cu prevederile legale.
(2) Totodata acesti agenti economici au obligatia de a retrata situatiile financiare intocmite potrivit prevederilor alineatului precedent, in conformitate cu reglementarile prevazute la art. 1, urmand sa le depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana la data de 30 septembrie a anului urmator celui de raportare.

ART. 4
(1) Societatile comerciale care vor intra sub incidenta prezentelor reglementari au obligatia sa auditeze situatiile financiare potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.
(2) Fac obiectul auditarii de catre auditori financiari, potrivit legii, si situatiile financiare prevazute la art. 3 alin. (2), obtinute prin retratare in primul an de aplicare a prezentelor reglementari.

ART. 5
(1) Societatile comerciale care nu se incadreaza in criteriile de marime prevazute la art. 2 alin. (2) pot aplica prezentele reglementari dupa aprobarea prealabila din partea Ministerului Finantelor Publice pe baza solicitarii adresate Directiei de reglementari contabile.
(2) Societatile comerciale care intra sub incidenta prezentelor reglementari, pe baza indeplinirii criteriilor de marime sau ca urmare a optiunii acestora, au obligatia sa asigure continuitatea aplicarii acestor reglementari si auditarea situatiilor financiare conform reglementarilor nationale in domeniu.

ART. 6
Administratorilor societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale, care vor aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate potrivit programului aprobat prin prezentul ordin, le revine raspunderea conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, de a adopta programe proprii prin care sa asigure masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a acestor reglementari.

ART. 7
Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 8
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 403/1999 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 4 octombrie 1999, precum si Ordinul ministrului finantelor nr. 1.660/2000 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

ANEXA 1

LISTA cuprinzand agentii economici care aplica prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 94/2001

I. LISTA CUPRINZAND SOCIETATILE COMERCIALE COTATE LA BURSA DE VALORI BUCURESTI
1. Aerostar - S.A. Bacau
2. Alro - S.A. Slatina
3. Amep American Packaging - S.A. Tecuci
4. Apsa - S.A. Baia Mare
5. Arctic - S.A. Gaesti
6. Armatura - S.A. Cluj-Napoca
7. Artrom - S.A. Slatina
8. Agras - S.A. Bucuresti
9. Rafinaria Astra - S.A. Ploiesti
10. Astra Vagoane - S.A. Arad
11. Antibiotice - S.A. Iasi
12. Aurora Targu Frumos - S.A. Iasi
13. Azomures - S.A. Targu Mures
14. Berceni - S.A. Bucuresti
15. Bermas - S.A. Suceava
16. Compa - S.A. Sibiu
17. Cos - S.A. Targoviste
18. Chimopar - S.A. Bucuresti
19. Automobile Dacia - S.A. Pitesti
20. Dorobantul - S.A. Ploiesti
21. Electroaparataj - S.A. Bucuresti
22. Allied Deals Elcond - S.A. Zalau
23. Energopetrol - S.A. Campina
24. Ema - S.A. Piatra-Neamt
25. Electroputere - S.A. Craiova
26. Electrotehnica - S.A. Bucuresti
27. Excelent - S.A. Bucuresti
28. Faur - S.A. Bucuresti
29. Feleacul - S.A. Cluj-Napoca
30. Frial - S.A. Constanta
31. Fortuna - S.A. Bucuresti
32. Hitrom - S.A. Vaslui
33. Impact - S.A. Bucuresti
34. Imsat - S.A. Bucuresti
35. International - S.A. Sinaia
36. Otel Inox - S.A. Targoviste
37. Mefin - S.A. Sinaia
38. Mopan - S.A. Targu Mures
39. Mopariv - S.A. Ramnicu Valcea
40. Nicolina - S.A. Iasi
41. Navol - S.A. Oltenita
42. Navrom - S.A. Galati
43. Oil Terminal - S.A. Constanta
44. Oltchim - S.A. Ramnicu Valcea
45. Policolor - S.A. Bucuresti
46. Petrolexportimport - S.A. Bucuresti
47. Prodplast - S.A. Bucuresti
48. Petros - S.A. Ploiesti
49. Petrolsub - S.A. Suplacu de Barcau
50. Rulmentul - S.A. Brasov
51. Rocar - S.A. Bucuresti
52. Robinete Industriale - S.A. Bacau
53. Sicomed - S.A. Bucuresti
54. Sidertrans - S.A. Calarasi
55. Silcotub - S.A. Zalau
56. Santierul Naval - S.A. Constanta
57. Santierul Naval - S.A. Orsova
58. Aker - S.A. Tulcea
59. Sofert - S.A. Bacau
60. Siretul - S.A. Pascani
61. Sinteza - S.A. Oradea
62. Turbomecanica - S.A. Bucuresti
63. Terapia - S.A. Cluj-Napoca
64. Turism Transilvania - S.A. Cluj-Napoca
65. U.C.M. - S.A. Resita
66. Upsom - S.A. Ocna Mures
67. Uton - S.A. Onesti
68. Uztel - S.A. Ploiesti
69. Prodvinalco - S.A. Cluj-Napoca
70. Rolast - S.A. Pitesti
71. Ves - S.A. Sighisoara
72. Zimtub - S.A. Zimnicea

II. LISTA CUPRINZAND COMPANIILE/SOCIETATILE NATIONALE SI ALTE SOCIETATI COMERCIALE
1. Societatea Nationala "Transgaz" - S.A. Medias
2. Societatea Comerciala "Exprogaz" - S.A. Medias
3. Societatea Comerciala "Distrigaz-Nord" - S.A. Targu Mures
4. Societatea Comerciala "Distrigaz-Sud" - S.A. Bucuresti
5. Societatea Nationala "Depogaz" - S.A. Ploiesti
6. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM - S.A. Bucuresti
7. Regia Autonoma "Monitorul Oficial" Bucuresti
8. Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. Bucuresti
9. Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti
10. Compania Nationala "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A.
11. Regia Autonoma de Transport - Bucuresti
12. Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A. Bucuresti
13. Regia Autonoma "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" - Bucuresti
14. Compania Nationala "Transelectrica" - S.A. Bucuresti
15. Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. Bucuresti
16. Societatea Comerciala "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti
17. Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. Bucuresti
18. Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. Bucuresti
19. Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" - Bucuresti
20. Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. Bucuresti

III. LISTA CUPRINZAND SOCIETATILE COMERCIALE COTATE PE PIATA RASDAQ
1. Alprom - S.A. Slatina
2. Socep - S.A. Constanta
3. Ana-Imep - S.A. Pitesti
4. Brau Union - S.A. Reghin
5. Generalcom - S.A. Bucuresti
6. Titan - S.A. Bucuresti
7. Sanex - S.A. Cluj-Napoca
8. Cimentul - S.A. Turda
9. Romarc Fuel - S.A. Otopeni
10. Desfacere Marfuri Alimentare si Industriale "Unirea" - S.A. Bucuresti
11. Lido - S.A. Bucuresti
12. Avicola - S.A. Buzau
13. Metex - S.A. Targoviste
14. Romportmet - S.A. Galati
15. ONT Carpati - S.A. Bucuresti
16. Timken-Romania - S.A. Ploiesti
17. Palace - S.A. Sinaia
18. Braiconf - S.A. Braila
19. Danubiana - S.A. Bucuresti
20. Mobitex - S.A. Bucuresti
21. Mangalia - S.A. Constanta
22. Santierul Naval - S.A. Braila
23. Uzinexport - S.A. Bucuresti
24. Grandemar - S.A. Cluj-Napoca
25. Napolact - S.A. Cluj-Napoca
26. Victoria Prahova - S.A. Floresti
27. Practic - S.A. Bucuresti
28. Umeb - S.A. Bucuresti
29. Constructii Bihor - S.A. Oradea
30. Electroprecizia - S.A. Sacele
31. Iame - S.A. Sfantu Gheorghe
32. Nord - S.A. Bucuresti
33. Morarit Panificatie Ialomita - S.A. Slobozia
34. Cariere Ilsom - S.A. Bistrita-Nasaud
35. Intfor - S.A. Galati
36. Energia - S.A. Constanta
37. Diham - S.A. Bucuresti
38. Metecom - S.A. Satu Mare
39. Asco - S.A. Bacau
40. Altur - S.A. Slatina
41. Geromed - S.A. Medias
42. Spicul - S.A. Buzau
43. Feroneria - S.A. Arad
44. Samobil - S.A. Satu Mare
45. Bere Grivita - S.A. Bucuresti
46. Cemacon - S.A. Zalau
47. Comautosport - S.A. Bucuresti
48. Bucur - S.A. Bucuresti
49. Delfincom - S.A. Bucuresti
50. Robinson - S.A. Predeal
51. Alcom - S.A. Zalau
52. Coremar - S.A. Constanta
53. Omnia - S.A. Ploiesti
54. Phoenix - S.A. Satu Mare
55. Comintex - S.A. Craiova
56. Norvea - S.A. Brasov
57. Nutricom - S.A. Oltenita
58. Comcereal Vrancea - S.A. Focsani
59. Componente Auto - S.A. Topoloveni
60. Comcereal - S.A. Constanta
61. Fam - S.A. Galati
62. Elpreco - S.A. Craiova
63. Flora - S.A. Bucuresti
64. Romcarbon - S.A. Buzau
65. Constructii Feroviare Moldova - S.A. Iasi
66. Dunarea - S.A. Galati
67. Biofarm - S.A. Bucuresti
68. Farmacom - S.A. Brasov
69. Comalta - S.A. Sfantu Gheorghe
70. Trefo - S.A. Galati
71. Olanesti - S.A. Baile Olanesti
72. Grivita - S.A. Bucuresti
73. Atric - S.A. Bucuresti
74. Stisom - S.A. Poiana Codrului - Satu Mare
75. Hepites - S.A. Galati
76. Galfinband - S.A. Galati
77. Litoral - S.A. Mamaia
78. Vitrometan - S.A. Medias
79. Barreco - S.A. Ramnicu Valcea
80. Alutus - S.A. Ramnicu Valcea
81. Comcereal - S.A. Calarasi
82. Comaliment - S.A. Resita
83. Unic - S.A. Targu Mures
84. Comcereal - S.A. Braila
85. Sut Carpati - S.A. Comuna Voluntari
86. Cristiro - S.A. Bistrita
87. Ilefor - S.A. Targu Mures
88. Farmaceutice Arcatim - S.A. Timisoara
89. Roti-Auto - S.A. Dragasani
90. Rafor - S.A. Campulung Moldovenesc
91. Romfelt - S.A. Bucuresti
92. Vincon - S.A. Focsani
93. Sidex - S.A. Galati
94. Petromidia - S.A. Constanta
95. Fortus - S.A. Iasi
96. Roman - S.A. Brasov
97. Tractorul - S.A. Brasov
98. Romcim - S.A. Bucuresti
99. Combinatul Siderurgic - S.A. Resita
100. Aro - S.A. Campulung
101. Aversa - S.A. Bucuresti
102. Upetrom 1 Mai - S.A. Ploiesti
103. Rafinaria Vega - S.A. Ploiesti
104. Republica - S.A. Bucuresti
105. Griro - S.A. Bucuresti

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
REGLEMENTARI CONTABILE

armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (C.E.E.) si cu Standardele Internationale de Contabilitate

CUPRINS

DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL I REGLEMENTARI PRIVIND CONTABILITATEA SI SITUATIILE FINANCIARE ALE INTREPRINDERII .
SECTIUNEA 1 CONTABILITATEA INTREPRINDERII
SECTIUNEA a 2-a EXERCITIUL FINANCIAR
SECTIUNEA a 3-a SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ALE INTREPRINDERII
SECTIUNEA a 4-a FORMA SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ALE INTREPRINDERII
SECTIUNEA a 5-a PRINCIPII SI REGULI CONTABILE
SECTIUNEA a 6-a APROBAREA SI SEMNAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE INTREPRINDERII; APROBAREA DISTRIBUIRII PROFITULUI .
SECTIUNEA a 7-a RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
SECTIUNEA a 8-a AUDITUL FINANCIAR
SECTIUNEA a 9-a APROBAREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE SI A RAPORTULUI ANUAL ALE INTREPRINDERII
SECTIUNEA a 10-a PUBLICAREA RAPORTULUI ANUAL AL INTREPRINDERII ..

CAPITOLUL II PLANUL DE CONTURI GENERAL ..

CAPITOLUL III FORMATUL BILANTULUI, CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE, SITUATIEI FLUXURILOR DE TREZORERIE, SITUATIEI MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU SI EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE .
- BILANT .
- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
- SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE .
- SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU .
- NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

CAPITOLUL IV EXEMPLU DE CORESPONDENTA A PLANULUI DE CONTURI GENERAL CU FORMATUL BILANTULUI SI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE .

CAPITOLUL V EXPLICAREA UNOR TERMENI UTILIZATI SI COLATERALI ACESTORA .

CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE, ELABORAT DE COMITETUL PENTRU STANDARDE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE

PREFATA

INTRODUCERE
Obiect si statut
Aria de aplicabilitate
Utilizatorii si necesitatile de informare ale acestora

OBIECTIVUL SITUATIILOR FINANCIARE
Pozitia financiara, performanta si modificarile pozitiei financiare
Note si materiale suplimentare

CONCEPTE DE BAZA
Contabilitatea de angajament
Principiul continuitatii activitatii

CARACTERISTICI CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE
Inteligibilitatea
Relevanta

Pragul de semnificatie

Credibilitatea

Reprezentarea fidela
Prevalenta economicului asupra juridicului
Neutralitatea
Prudenta
Integralitatea

Comparabilitatea
Limite ce privesc informatia relevanta si credibila

Oportunitatea
Raportul cost-beneficiu
Echilibrul intre caracteristicile calitative

Imaginea fidela/Prezentarea fidela

STRUCTURILE SITUATIILOR FINANCIARE
Pozitia financiara
Active
Datorii
Capitalul propriu
Performanta
Venituri
Cheltuieli
Ajustari pentru mentinerea nivelului capitalului

RECUNOASTEREA STRUCTURILOR SITUATIILOR FINANCIARE
Probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare
Credibilitatea evaluarii
Recunoasterea activelor
Recunoasterea datoriilor
Recunoasterea veniturilor
Recunoasterea cheltuielilor

EVALUAREA STRUCTURILOR SITUATIILOR FINANCIARE

CONCEPTELE DE CAPITAL SI DE MENTINERE A NIVELULUI CAPITALULUI
Conceptul de capital
Conceptele de mentinere a nivelului capitalului si de determinare a profitului

DISPOZITII GENERALE

Prezentele reglementari stabilesc principiile si regulile contabile de baza, forma si continutul situatiilor financiare anuale, avand ca scop general asimilarea deplina a Directivei a IV-a a C.E.E. (78/660/EEC) si continuarea armonizarii cu Standardele Internationale de Contabilitate.Aria de aplicabilitate
1. Prezentele reglementari privesc intocmirea, prezentarea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare ale intreprinderii.
2. Intreprinderile vor fi integrate in aria de aplicabilitate a acestor reglementari dupa urmatorul program:

A. Pentru situatiile financiare ale anului 2000 aplicarea prezentelor reglementari priveste trei categorii de unitati grupate astfel:

Categoria I - Intreprinderi cotate la Bursa de Valori Bucuresti

Categoria a II-a - Regii autonome, companii/societati nationale si alte intreprinderi de interes national

Categoria a III-a - Categorii specifice de intreprinderi care opereaza pe piata de capital.

B. Incepand cu exercitiul financiar al anului 2001 prezentele reglementari vor fi aplicate de persoanele juridice din categoria a IV-a, care satisfac cel putin doua dintre criteriile mentionate la art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Criteriile respective vor fi determinate pe baza situatiilor financiare publicate pentru exercitiul financiar anterior si a ratei de schimb euro/leu la sfarsitul anului anterior.

C. Incepand cu exercitiul financiar al anului 2006 raman in afara prezentelor reglementari numai intreprinderile care, potrivit legislatiei in vigoare la acea data, se vor incadra in categoria societatilor mici si mijlocii. Aceste intreprinderi vor aplica prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale regulamentului de aplicare a acesteia.
1. Incepand cu exercitiul financiar al anului 2000 intreprinderile vor putea, cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, sa opteze pentru aplicarea acestor reglementari inainte de data specificata, in functie de modul de derulare a programului national de pregatire in domeniu.
2. In primul an de aplicare intreprinderile vor intocmi si depune la organele in drept, pana la data de 15 aprilie a anului urmator, situatiile financiare intocmite pe baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si a regulamentului de aplicare a acesteia.

Aceste societati au obligatia de a intocmi situatiile financiare potrivit prevederilor prezentelor reglementari, urmand sa le depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana la data de 30 septembrie a anului urmator celui de raportare. Situatiile financiare respective vor fi auditate de auditori financiari, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

CAP. 1

Reglementari privind contabilitatea si situatiile financiare ale intreprinderii

SECTIUNEA 1

Contabilitatea intreprinderii

Moneda

1.1. - Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta. Pentru necesitatile proprii de informare intreprinderile pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o moneda stabila (euro, USD etc.).

Obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii

1.2. - Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, revine administratorului.

In acest scop persoana prevazuta la alineatul precedent trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru: intocmirea documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale; organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, publicarea si depunerea la termen a acestora la organele in drept; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare si organizarea contabilitatii de gestiune adaptate la specificul intreprinderii.

1.3. - Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum si celorlalte prevederi legale referitoare la intocmirea si utilizarea formularelor privind activitatea financiara si contabila*1), orice operatiune patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative cuprind, de regula, urmatoarele elemente principale:
a) denumirea documentului;
b) denumirea si sediul intreprinderii care intocmeste documentul;
c) numarul si data intocmirii acestuia;
d) mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii patrimoniale (cand este cazul);
e) continutul operatiunii patrimoniale si, daca este cazul, temeiul legal al efectuarii acesteia;
f) datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;
g) numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz;
h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.

Pastrarea registrelor si a documentelor justificative

1.4. - Potrivit prevederilor art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, se pastreaza timp de zece ani in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 din lege, cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.

Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, de regula in forma lor originala, grupate in functie de natura operatiunilor si in ordine cronologica in cadrul exercitiului financiar la care acestea se refera. Arhivarea documentelor contabile trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in termenele prevazute de lege.

Potrivit art. 26 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare.

Responsabilitatea de a reconstitui documentele contabile in cazurile prevazute la alineatul precedent revine administratorilor intreprinderii sau altei persoane care are obligatia sa gestioneze patrimoniul.

Documentele contabile reconstituite vor purta mentiunea "Reconstituit".

SECTIUNEA a 2-a

Exercitiul financiar

2.1. - Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, cand acesta incepe la data infiintarii, respectiv inmatricularii, potrivit legii, la registrul comertului.

SECTIUNEA a 3-a

Situatiile financiare anuale ale intreprinderii

Denumirea este preluata din Standardele Internationale de Contabilitate. In Directiva a IV-a a C.E.E. prin conturile anuale se intelege bilantul, contul de profit si pierdere si note.

3.1. - Fiecare intreprindere are obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.

3.2. - Situatiile financiare anuale trebuie sa cuprinda:
a) bilantul;
b) contul de profit si pierdere;
c) situatia modificarilor capitalului propriu;
d) situatia fluxurilor de trezorerie;
e) politici contabile si note explicative.

3.3. - Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, modificarilor capitalului propriu si fluxurilor de trezorerie ale intreprinderii pentru respectivul exercitiu financiar.

3.4. - Situatiile financiare trebuie sa respecte prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ale reglementarilor cuprinse in prezentul volum, ale Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate, prezentat in vol. 2, si ale Standardelor Internationale de Contabilitate, incluse in vol. 3.

In cazul in care situatiile financiare respecta in totalitate prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, dar nu respecta in totalitate prevederile incluse in vol. 3 (prevederi referitoare la inflatie si/sau la consolidare), raportul de audit trebuie sa faca referiri concrete la aceste aspecte.

3.5. - Daca nu exista nici un Standard International de Contabilitate relevant, administratorii intreprinderii vor elabora politici contabile in acord cu "Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare", prezentat in vol. 2, si se vor asigura ca situatiile financiare furnizeaza informatii care sa fie:
a) relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor; si
b) credibile in sensul ca:

(i) reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii;

(ii) reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma juridica;

(iii) sunt neutre, adica nepartinitoare;

(iv) sunt prudente; si

(v) sunt complete sub toate aspectele semnificative.

3.6. - Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, va fi aplicata impreuna cu: Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate (vol. 1); Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (vol. 2); Standardele Internationale de Contabilitate (vol. 3); Ghidurile profesionale (vol. 4).

3.7. - La delimitarea prevederilor cuprinse in vol. 1 si 2 s-au avut in vedere urmatoarele:

- Volumul 1 asigura conformitatea cu prevederile Directivei a IV-a a C.E.E. si cu Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.

In situatiile in care tratamentul contabil prevazut de Directiva a IV-a a C.E.E. este diferit de cel cuprins in Standardele Internationale de Contabilitate, pe perioada de implementare a programului de dezvoltare a sistemului de contabilitate societatile comerciale pot opta pentru aplicarea unuia dintre acestea, astfel incat sa se asigure prezentarea unei imagini fidele a evenimentului in cauza.

- Volumul 2 cuprinde Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.

3.8. - Daca in imprejurari speciale ce privesc o intreprindere respectarea uneia dintre prevederile cuprinse in vol. 1, 2 si 3 nu raspunde cerintei de a prezenta o imagine fidela, administratorii intreprinderii se pot abate de la cerintele acestora atat cat este necesar pentru a prezenta o imagine fidela. In acest caz intreprinderea trebuie sa prezinte in notele explicative urmatoarele aspecte:
a) faptul ca administratorii au ajuns la concluzia ca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, fluxurilor de trezorerie si a modificarilor capitalului propriu;
b) mentiunea ca intreprinderea a respectat sub toate aspectele semnificative prevederile cuprinse in vol. 1, 2 si 3, cu exceptia abaterilor de la o anumita cerinta a acestora, in vederea obtinerii unei imagini fidele;
c) prevederea sau standardul de la care s-a facut abatere, natura acesteia, tratamentul contabil solicitat de reglementari sau de standarde si motivul pentru care tratamentul prevazut de reglementari sau de standarde a fost considerat necorespunzator in imprejurarile respective, precum si tratamentul adoptat;
d) impactul financiar al abaterii asupra capitalurilor proprii, profitului net sau pierderii nete a intreprinderii, activelor, datoriilor si asupra fluxurilor de trezorerie ale intreprinderii, pentru fiecare dintre exercitiile financiare prezentate.

SECTIUNEA a 4-a

Forma si continutul situatiilor financiare ale intreprinderii

Aspecte generale

4.1. - Potrivit prevederilor acestor reglementari:
a) bilantul trebuie sa prezinte cel putin posturile enumerate in formatul de bilant prezentat la pct. 4.10;
b) contul de profit si pierdere trebuie sa prezinte cel putin elementele enumerate in formatul de cont de profit si pierdere prezentat la pct. 4.26;
c) situatia fluxurilor de trezorerie trebuie sa prezinte elementele enumerate intr-unul din formatele situatiei fluxurilor de trezorerie, prevazute de IAS 7;
d) situatia modificarilor capitalului propriu va prezenta informatiile cerute de Standardele Internationale de Contabilitate.

4.2. - Fiecare element obligatoriu prezentat in situatiile financiare ale unei intreprinderi conform pct. 4.1 poate fi prezentat mai detaliat decat se cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere concura la prezentarea unei informatii mai elocvente pentru utilizatorii de informatii.

4.3. - Bilantul unei intreprinderi si contul de profit si pierdere al acesteia pot fi dezvoltate cu orice element de activ sau pasiv, venit sau cheltuiala, care nu este prevazut in formatul adoptat.

4.4. - a) In situatia in care specificul activitatii intreprinderii necesita astfel de dezvoltari, formatul bilantului si contului de profit si pierdere va respecta ordinea elementelor cerute de formatul obligatoriu, detalierile efectuandu-se numai la pozitiile numerotate cu numere arabe.
b) Structura bilantului si a contului de profit si pierdere, in special in ceea ce priveste formatul obligatoriu, nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul. In cazuri exceptionale se admit derogari de la aceasta regula. Orice derogare trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

4.5. - Elementele din bilant si contul de profit si pierdere indicate cu numere arabe pot fi cumulate intr-un singur element in situatiile financiare ale unei intreprinderi, daca:
a) valorile individuale nu sunt semnificative pentru evaluarea pozitiei financiare si a performantei intreprinderii pentru exercitiul financiar respectiv; sau
b) cumularea imbunatateste claritatea prezentarii; valorile individuale ale oricaror elemente combinate in acest fel vor fi prezentate in notele explicative.

4.6. - In notele explicative trebuie sa se prezinte separat repartizarea profitului net pe destinatii, respectiv:
a) dividendele propuse spre a fi platite. In conformitate cu prevederile IAS 10, daca aceste dividende sunt propuse sau declarate dupa data bilantului, intreprinderea nu trebuie sa le recunoasca ca datorie la data bilantului;
b) sumele repartizate la rezerve;
c) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
d) alte repartizari.

4.7. - Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat in bilantul sau in contul de profit si pierdere al unei intreprinderi, valoarea corespunzatoare pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentata intr-o coloana separata.

4.8. - In situatia in care valorile corespunzatoare exercitiului financiar curent si precedent, inscrise in bilant si in contul de profit si pierdere, nu sunt comparabile, cele aferente exercitiului precedent trebuie retratate corespunzator, astfel incat sa se asigure comparabilitatea. Rezultatele retratarii, motivele pentru care a fost facuta si modalitatea de efectuare a acesteia trebuie prezentate in notele explicative.

4.9. - Nu se vor mentine in bilant si in contul de profit si pierdere acele elemente (posturi) pentru care nu exista valori atat in exercitiul financiar curent, cat si in cel precedent.

Formatul cerut pentru conturile anuale

4.10. - Formatul cerut pentru bilant este urmatorul: Bilant

A. Active imobilizate

I. Imobilizari necorporale
1. Cheltuieli de constituire (cand reglementarile permit imobilizarea acestora)
2. Cheltuieli de dezvoltare (cand reglementarile permit imobilizarea acestora)
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale, daca au fost:
a) achizitionate contra unei plati; sau
b) create de societate, in cazul in care reglementarile permit inscrierea acestora in active
4. Fondul comercial, in cazul in care a fost achizitionat
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

II. Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii
2. Instalatii tehnice si masini
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

III. Imobilizari financiare
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului
2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului, altele decat cele comerciale
3. Titluri sub forma de interese de participare
4. Creante din interese de participare
5. Titluri detinute ca imobilizari
6. Alte creante
7. Actiuni proprii (cu indicarea in note a valorii nominale)

Legislatia nationala permite inscrierea acestora in bilant.

B. Active circulante

I. Stocuri
1. Materii prime si materiale consumabile
2. Productia in curs de executie
3. Produse finite si marfuri
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri

II. Creante

(Sumele ce trebuie sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie sa fie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creante comerciale
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului
3. Sume de incasat de la societatile la care se detin interese de participare
4. Alte creante
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat

III. Investitii financiare pe termen scurt
1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului
2. Actiuni proprii (cu indicarea in note a valorii nominale)
3. Alte investitii financiare pe termen scurt

Legislatia nationala permite inscrierea acestora in bilant.

IV. Casa si conturi la banci

C. Cheltuieli in avans

D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile in monede convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
4. Datorii comerciale
5. Efecte de comert de platit
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului
7. Sume datorate privind interesele de participare
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

F. Total active minus datorii curente

G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile in monede convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
4. Datorii comerciale
5. Efecte de comert de platit
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului
7. Sume datorate privind interesele de participare
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare
2. Alte provizioane

I. Venituri in avans

J. Capital si rezerve

I. Capital subscris (prezentandu-se separat capitalul varsat si cel nevarsat)

II. Prime de capital

III. Rezerve din reevaluare

IV. Rezerve
1. Rezerve legale
2. Rezerve pentru actiuni proprii
3. Rezerve statutare sau contractuale
4. Alte rezerve

V. Rezultatul reportat

VI. Rezultatul exercitiului financiar

Reglementari referitoare la bilant

4.11. - Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si de pasiv ale intreprinderii la incheierea exercitiului, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.

Bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura, destinatie si lichiditate, respectiv natura, provenienta si exigibilitate.

4.12. - In cazul in care un element de activ sau o datorie este in relatie cu mai mult de un alt element bilantier, relatia sa cu celelalte elemente trebuie prezentata fie sub elementul la care apare, fie in notele explicative, daca prezentarea este esentiala pentru intelegerea conturilor anuale.

4.13. - Actiunile proprii si actiunile detinute in filiale vor fi prezentate distinct la posturile prevazute pentru acestea.

4.14. - Toate angajamentele sub forma garantiilor, girurilor si ipotecilor de orice fel, in cazul in care nu indeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute in bilant ca active sau datorii, trebuie sa fie prezentate in mod clar in notele explicative. Pentru orice garantie semnificativa care a fost constituita trebuie facuta o prezentare detaliata, facandu-se totodata distinctie atat intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia romana, cat si intre acestea si tipurile de garantii pe care legislatia romana nu le recunoaste. Daca angajamentele mentionate mai sus exista fata de societati din cadrul grupului, se va face o prezentare separata.

4.15. - Cu exceptia situatiilor mentionate la pct. 4.5, pentru fiecare element care se prezinta in cadrul postului "Active imobilizate" trebuie furnizate urmatoarele informatii in notele explicative:
a) valorile corespunzatoare care privesc acest element, la inceputul si la incheierea exercitiului financiar;
b) miscarile privind acest element, ocazionate de:

(i) modificarea valorii (inclusiv reevaluari) in cursul exercitiului, conform criteriilor mentionate la pct. 5.33 si 5.35;

(ii) intrari de active in timpul exercitiului financiar;

(iii) iesiri de active in timpul exercitiului respectiv; si

(iv) transferurile de active catre si din acel post bilantier, efectuate in timpul exercitiului.

4.16. - Valorile prezentate conform pct. 4.15 lit. a) se vor determina pe baza unuia dintre urmatoarele criterii:
a) costul de achizitie sau costul de productie;
b) oricare criteriu mentionat la pct. 5.33 si 5.35, fara a se tine seama de amortizare si de provizioanele pentru depreciere.

4.17. - Pentru fiecare element de activ imobilizat se vor prezenta, in conditiile pct. 4.15:
a) valoarea amortizarii cumulate si a provizioanelor pentru depreciere la inceputul si la sfarsitul exercitiului;
b) valoarea amortizarii si a provizioanelor pentru depreciere care privesc exercitiul financiar respectiv;
c) valoarea ajustarilor efectuate cu privire la amortizari si provizioane pentru depreciere in cursul exercitiului, ca urmare a iesirii de active imobilizate din patrimoniu;
d) valoarea ajustarilor efectuate asupra amortizarii si provizioanelor pentru depreciere care privesc exercitiile anterioare.

4.18. - In cazul in care in primul exercitiu financiar de aplicare a acestor reglementari costul de achizitie sau costul de productie al unui activ nu este cunoscut si nu exista informatii privind preturile sau cheltuielile necesare pentru determinarea lui sau in cazul in care astfel de informatii nu pot fi obtinute fara cheltuieli sau intarzieri nejustificate, costul de achizitie sau costul de productie va fi reprezentat, pentru respectarea pct. 5.16 - 5.24, de valoarea justa atribuita activului. Aceasta situatie va fi prezentata la inceputul exercitiului financiar.

4.19. - In cazul in care se aplica prevederile pct. 5.35, miscarile elementelor reprezentand active imobilizate la care se refera pct. 4.15 lit. b) se vor prezenta tinandu-se seama de valoarea rezultata din reevaluare.

4.20. - Drepturile asupra imobilizarilor si alte drepturi similare, asa cum sunt ele definite prin lege, vor fi prezentate la elementele bilantiere corespunzatoare.

4.21. - Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar, dar care se refera la un exercitiu ulterior, se vor prezenta la "Cheltuieli in avans". Acest element se va prezenta in bilant la lit. C. Nu sunt inscrise aici veniturile angajate, acestea figurand la "Creante".

4.22. - Veniturile recunoscute inainte de data incheierii exercitiului, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior, se vor prezenta la "Venituri in avans". Acest element se va prezenta in bilant la lit. I. Nu sunt inscrise aici cheltuielile angajate, acestea figurand la "Datorii".

4.23. - Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:
a) o intreprindere are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior;
b) este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
c) poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiei.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu trebuie recunoscut un provizion.

4.24. - Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli nu pot avea drept scop corectarea valorilor elementelor de activ, iar suma lor trebuie corelata strict cu riscurile si cheltuielile previzibile.

4.25. - Provizioanele care figureaza in bilant la postul "Alte provizioane" trebuie prezentate in notele explicative in masura in care acestea sunt semnificative.

Contul de profit si pierdere

4.26. - Formatul cerut pentru contul de profit si pierdere este urmatorul:

Contul de profit si pierdere
1. Cifra de afaceri neta
2. Variatia stocurilor de produse finite, produse reziduale, semifabricate si productie in curs de executie
3. Productia imobilizata
4. Alte venituri din exploatare
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
b) Alte cheltuieli din afara
6. Cheltuieli cu personalul
a) Salarii
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, cu mentionarea distincta a celor referitoare la pensii
7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
b) Ajustarea valorii activelor circulante
8. Alte cheltuieli de exploatare

- Profitul sau pierderea din exploatare
9. Venituri din interese de participare
10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate, cu mentionarea separata a celor generate de societatile din cadrul grupului
11. Venituri din dobanzi si alte venituri similare, cu mentionarea separata a celor generate de societatile din cadrul grupului
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante
13. Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli similare, cu mentionarea separata a celor care privesc societatile din cadrul grupului
14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
18. Impozitul pe profit
19. Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus
20. Rezultatul exercitiului financiar
21. Rezultatul pe actiune:

- de baza

- diluat.

Prevederi ce privesc contul de profit si pierdere

4.27. - Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului (profit sau pierdere).

Rezultatul pe actiune se prezinta atat pentru exercitiul curent, cat si pentru cel precedent, indiferent ca este pozitiv sau negativ, in conformitate cu prevederile IAS 33.

4.28. - In notele explicative se vor prezenta informatii privind valoarea si natura veniturilor si cheltuielilor extraordinare (prezentate la pozitiile 15 si 16), cu exceptia cazului in care aceste valori sunt nesemnificative pentru aprecierea rezultatelor. In mod similar vor fi prezentate veniturile si cheltuielile care se refera la exercitiul financiar precedent.

Situatia fluxurilor de trezorerie

4.29. - Situatia fluxurilor de trezorerie se intocmeste potrivit unuia dintre modelele prevazute in IAS 7 si exemplificate in cap. III.

Situatia modificarilor capitalului propriu

4.30. - Situatia modificarilor capitalului propriu este prezentata ca o componenta separata a situatiilor financiare, care sa evidentieze:
a) profitul net sau pierderea neta a perioadei;
b) fiecare element de venit si cheltuiala, castig sau pierdere care, asa cum este cerut de un standard, este recunoscut direct in capitalul propriu si totalul acestor elemente; si
c) efectul cumulativ al modificarilor politicilor contabile si corectia erorilor fundamentale.

In plus intreprinderile trebuie sa prezinte fie in situatia modificarilor capitalului propriu, fie in notele explicative:

- tranzactiile de capital cu proprietarii si distributiile catre acestia;

- soldul profitului cumulat sau al pierderii cumulate la inceputul perioadei si la data bilantului si modificarile pe parcursul perioadei; si

- o reconciliere intre valoarea contabila a fiecarei categorii de capital propriu la inceputul si la sfarsitul perioadei, prezentand distinct fiecare modificare.

SECTIUNEA a 5-a

Principii si reguli contabile

Principiile contabile

5.1. - Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale unei intreprinderi trebuie sa fie efectuata in acord cu principiile prezentate la pct. 5.2 - 5.10.

5.2. - Principiul continuitatii activitatii. Acesta presupune ca intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. Daca administratorii intreprinderii au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. In cazul in care situatiile financiare nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a raportarii financiare respective si motivele ce au stat la baza deciziei conform careia intreprinderea nu isi mai poate continua activitatea.

5.3. - Principiul permanentei metodelor. Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege, de un standard contabil sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile intreprinderii.

Este foarte importanta mentionarea in notele explicative a oricaror modificari ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia: daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat; efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii societatii.

5.4. - Principiul prudentei. Valoarea oricarui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei. In mod special se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
a) se vor lua in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar;
b) se va tine seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului;
c) se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, chiar daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.

5.5. - Principiul independentei exercitiului. Se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.

5.6. - Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv*1). In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

5.7. - Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent, cu exceptia corectiilor impuse de aplicarea IAS 8.

5.8. - Principiul necompensarii. Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

5.9. - Principiul prevalentei economicului asupra juridicului*2). Informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

5.10. - Principiul pragului de semnificatie*3). Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii similare trebuie insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

5.11. - Pentru acele elemente a caror valoare este nesigura si care trebuie incluse in situatiile financiare, in contabilitate trebuie facute cele mai bune estimari. In acest scop este necesara uneori revizuirea valorilor lor pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de inchidere a exercitiului financiar, schimbarile de circumstante sau dobandirea unor noi informatii, ori de cate ori acele valori sunt semnificative. Efectul unei asemenea modificari trebuie inclus in cadrul aceleiasi pozitii din bilant, respectiv din contul de profit si pierdere, unde a fost reflectata si estimarea contabila initiala.

Evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza, de asemenea, informatii suplimentare cu privire la estimarile facute de management la data bilantului. Daca aceste informatii ar fi fost cunoscute la data bilantului, managementul ar fi putut face estimari mai bune. Prin urmare, daca situatiile financiare nu au fost aprobate, ele trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare.Abateri de la principiile contabile

5.12. - Abaterile de la aceste principii generale vor fi permise numai in cazuri exceptionale. Asemenea abateri se vor prezenta in notele explicative. De asemenea, se vor prezenta motivele pentru care au avut loc aceste abateri si o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si profitului sau pierderii intreprinderii.

TRATAMENTE CONTABILE

Aspecte generale

5.13. - Un activ, respectiv o datorie, se recunoaste numai atunci cand:

- este posibil ca acesta sa aduca intreprinderii beneficii economice viitoare, respectiv sa genereze iesirea acestora; si

- costul sau poate fi evaluat in mod credibil.

Fiecare intreprindere va utiliza rationamentul profesional pentru a evalua nivelul sub care un element nu trebuie sa fie prezentat in bilant, ci trecut in contul de profit si pierdere. De asemenea, rationamentul profesional trebuie utilizat si la luarea deciziei referitoare la necesitatea inregistrarii activelor in categorii separate sau intr-o singura categorie comuna.

In conformitate cu prevederile art. 7 si 9 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, pentru evaluarea elementelor din bilant se stabilesc urmatoarele reguli:
a) la data intrarii in patrimoniu bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoare contabila, care se stabileste astfel:

- bunurile reprezentand aport la capitalul social, la valoarea de aport stabilita in urma evaluarii efectuate potrivit legii, in functie de pretul pietei, utilitatea, starea si amplasarea acestora;

- bunurile obtinute cu titlu gratuit, la valoarea de utilitate stabilita in functie de pretul pietei, starea si amplasarea acestora.

Valoarea de aport si, respectiv, de utilitate se substituie costului de achizitie;

- bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achizitie, denumita cost de achizitie;

- bunurile produse in unitatea patrimoniala, la costul de productie.

Activele dobandite prin schimb cu alte active se inregistreaza la valoarea justa a activelor primite in schimb.

Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.

In cazul mijloacelor fixe costul initial include si costurile estimate pentru demontarea si mutarea activului, respectiv costurile de restaurare a amplasamentului la sfarsitul duratei de viata a acestuia. Aceste costuri se reflecta prin constituirea unui provizion corespunzator. Costul de demontare si mutare va fi inregistrat in contul de profit si pierdere de-a lungul vietii mijlocului fix, prin includerea in cheltuiala anuala cu amortizarea. Provizionul constituit trebuie utilizat numai pentru scopul pentru care a fost initial recunoscut.

Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricatia acestuia.

Cheltuielile generale de administratie si cele financiare nu se includ in costurile de productie, cu exceptia situatiilor descrise in Standardele Internationale de Contabilitate (vol. 3).

Costurile indatorarii, respectiv cheltuielile financiare cu dobanzile si diferentele de curs aferente dobanzii privind imprumuturile, care sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau productiei unui activ pe termen lung, pot fi capitalizate ca parte din costul acelui activ, daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de IAS 23 si de Interpretarea SIC - 2, daca se aplica tratamentul alternativ prevazut de acestea.

Cheltuielile de desfacere nu se includ in costul de productie al unui bun.

Tratamentul alternativ permis de IAS 21 privind includerea diferentelor nefavorabile de curs valutar in valoarea contabila a activelor aferente nu poate fi aplicat, intrucat nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Interpretarea SIC - 11.

Diferentele de schimb valutar provenind dintr-un imprumut de finantare care, in esenta, este legat de investitia neta a unei intreprinderi de grup romanesti intr-o entitate externa trebuie clasificate drept capital propriu in situatiile financiare ale intreprinderii, pana la cedarea investitiei nete, data la care ele trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli, in conformitate cu prevederile IAS 21;
b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecarui element, denumita si valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei.

In cazul creantelor si datoriilor aceasta valoare se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata;
c) la incheierea exercitiului elementele patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

In acest scop valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii astfel:

- pentru elementele de activ diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii, in cazul cand deprecierea este ireversibila sau se constituie un provizion pentru depreciere, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;

- pentru elementele de pasiv de natura datoriilor diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.

La fiecare data a bilantului:

- elementele monetare exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de inchidere. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli, dupa caz;

- elementele nemonetare trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei; si

- elementele nemonetare inregistrate la valoarea justa si exprimate in valuta trebuie raportate utilizandu-se cursul de schimb existent in momentul determinarii valorilor respective;
d) la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

SIC, conform abrevierii din limba engleza pentru "Standing Interpretations Committee".

5.14. - In cazul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie, respectiv mai mare de un an, daca costul de productie include dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea producerii activului, acest aspect trebuie prezentat in notele explicative, cu mentionarea valorii dobanzilor aferente exercitiului financiar.

5.15. - Pentru respectarea prevederilor pct. 5.33 elementele prezentate in situatiile financiare se vor evalua in conformitate cu prevederile pct. 5.16 - 5.32. Ajustarile la inflatie si tratamentele contabile alternative se vor prezenta in situatiile financiare conform prevederilor pct. 5.35 - 5.40.

Imobilizari

5.16. - Cu exceptia cazurilor in care s-a inregistrat un provizion pentru depreciere sau o reducere a valorii in conformitate cu prevederile pct. 5.17 - 5.20, valoarea ce urmeaza sa fie inscrisa in bilant pentru fiecare element al imobilizarilor este reprezentata de costul de achizitie sau de costul de productie.

5.17. - In cazul activelor cu durata normala de functionare limitata costul de achizitie sau costul de productie din care s-a dedus valoarea reziduala estimata se va diminua in mod sistematic pe perioada duratei de functionare a activului prin calcularea amortismentelor corespunzatoare.

5.18. - In cazul diminuarii valorii unei imobilizari financiare ce a fost inregistrata la lit. A pct. III se va constitui un provizion pentru depreciere corespunzator acestei diminuari, stabilit ca diferenta intre costul de achizitie si valoarea realizabila neta. Valoarea inscrisa trebuie sa fie cea diminuata, iar provizioanele astfel constituite trebuie sa fie prezentate separat in notele explicative.

5.19. - Este obligatorie constituirea de provizioane pentru depreciere pentru fiecare activ imobilizat a carui valoare s-a diminuat, indiferent de durata de utilizare a acelei imobilizari. Valoarea care trebuie inscrisa in situatiile financiare va fi diminuata corespunzator, iar provizioanele astfel constituite se vor prezenta separat in notele explicative.

5.20. - Daca motivele care au dus la constituirea provizionului pentru depreciere, conform pct. 5.18 sau 5.19, au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acel provizion se va relua corespunzator la venituri. Aceste reluari se vor prezenta separat in notele explicative. In situatia in care deprecierea este superioara provizionului constituit, se constituie un provizion suplimentar.

Reguli speciale aditionale privind imobilizarile

Cheltuieli de constituire

5.21. - O intreprindere poate imobiliza cheltuielile de constituire. In aceasta situatie suma reflectata in contul de imobilizari necorporale se va amortiza sistematic pe parcursul unei perioade de maximum 5 ani. Elementele inscrise la postul "Cheltuieli de constituire" se vor prezenta detaliat in notele explicative.

Cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare

5.22. - a) Aceste imobilizari necorporale vor fi inscrise in bilant numai in anumite situatii descrise in vol. 3, unde se indica si perioada in care acestea se amortizeaza, respectiv durata utila de viata.
b) Daca in bilant figureaza o valoare la postul "Cheltuieli de dezvoltare", atunci in notele explicative trebuie prezentate urmatoarele informatii:

(i) perioada pe parcursul careia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmeaza sa fie amortizata;

(ii) motivele care au determinat imobilizarea respectivelor cheltuieli.

Fondul comercial

5.23. - In cazurile in care fondul comercial este tratat ca un activ, de regula in situatiile financiare consolidate, ca urmare a achizitiei de catre o intreprindere a actiunilor altei intreprinderi, aplicarea pct. 5.16 - 5.20 cu privire la fondul comercial se face pe baza urmatoarelor prevederi:
a) valoarea fondului comercial achizitionat trebuie amortizata sistematic in limita prevederilor lit. b);
b) perioada de amortizare nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare a fondului comercial respectiv si in nici un caz nu poate depasi 20 de ani de la data achizitiei;
c) in situatia in care fondul comercial achizitionat este prezentat in bilant ca activ, se vor prezenta in notele explicative perioada aleasa pentru amortizare si motivele care au dus la determinarea acelei perioade.

Capitalizarea platilor viitoare de dobanda (Prime privind rambursarea obligatiunilor)

5.24. - Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ. Aceasta se prezinta in bilant ca o corectie a imprumutului din emisiunea de obligatiuni, iar in notele explicative va fi prezentata distinct. Aceasta diferenta trebuie amortizata prin sume anuale rezonabile, cel mai tarziu pana in momentul rambursarii datoriei.

Investitii

5.25. - Pentru intreprinderile asociate si participatiile minoritare se vor prezenta distinct in bilant sumele incluse la lit. A pct. III. 3 si 4 (pct. 4.10).Activele circulante

5.26. - Valoarea activelor circulante inregistrate in contabilitate va fi egala cu costul de achizitie sau cu costul de productie al acestor elemente in limita prevederilor pct. 5.13.

5.27. - Daca valoarea realizabila neta a unui activ circulant este mai mica decat costul de achizitie sau costul de productie, atunci acea valoare realizabila neta corespunzatoare activului circulant este cea care trebuie prezentata in situatiile financiare, respectiv valoarea activului, mai putin provizionul constituit.

5.28. - In situatia in care provizionul constituit devine total sau partial fara obiect, intrucat motivele care au dus la constituirea acestuia, in vederea respectarii prevederilor pct. 5.27, au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acel provizion trebuie reluat corespunzator la venituri.

Reguli privind stocurile si activele fungibile

5.29. - Valoarea care trebuie inscrisa in bilant pentru activele din categoria "stocuri" si a activelor fungibile, inclusiv activele financiare, poate fi determinata prin utilizarea oricarei metode mentionate la pct. 5.30 asupra activelor apartinand aceleiasi clase.

5.30. - Metoda aplicata trebuie sa fie considerata de administrator ca fiind cea mai adecvata situatiei respective. Aceste metode sunt:
a) metoda FIFO;
b) metoda LIFO;
c) metoda costului mediu ponderat;
d) alta metoda similara, recunoscuta de reglementarile legale in vigoare.

Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare stocurilor si de la un exercitiu financiar la altul. Daca in situatii exceptionale administratorii decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau active fungibile, trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii:

(i) motivul schimbarii metodei;

(ii) efectele sale asupra rezultatului exercitiului.

5.31. - Daca valoarea prezentata in bilant la inchiderea exercitiului difera semnificativ de valoarea realizabila neta (in cazul in care intreprinderea intentioneaza sa nu utilizeze activele in procesul de productie), respectiv de valoarea de recuperare (in situatia in care intentioneaza sa utilizeze activele respective), aceasta diferenta se va prezenta, pe total si pe categorii, in notele explicative.

Ajustari pentru diminuarea valorii activelor

5.32. - (1) Imobilizarile corporale, materiile prime si materialele consumabile care sunt reinnoite in mod constant si a caror valoare globala este de importanta secundara pentru intreprindere pot fi trecute in activ la o cantitate si o valoare nemodificata, atunci cand acestea nu se modifica semnificativ.
(2) Ajustarea pentru diminuarea valorii activelor se efectueaza in functie de intentia intreprinderii de a pastra activul in scopul utilizarii sau neutilizarii in productie. Daca intreprinderea intentioneaza sa utilizeze activul in procesul de productie, ajustarea pentru diminuarea valorii activelor este calculata prin compararea valorii de recuperare prin utilizare cu valoarea contabila. Daca intreprinderea nu intentioneaza sa utilizeze activul in procesul de productie, ajustarea pentru diminuarea valorii activelor se calculeaza prin compararea valorii realizabile nete cu valoarea contabila, in conformitate cu prevederile IAS 36.

TRATAMENTE CONTABILE ALTERNATIVE

Aspecte generale

5.33. - Regulile stabilite la pct. 5.16 - 5.32 se vor numi in continuare reguli ale costului istoric. Aceste reguli, cu exceptia celor stabilite la pct. 5.16 si 5.21 - 5.31, se vor numi in continuare reguli privind amortizarea si provizioanele pentru depreciere. Referintele cu privire la regulile costului istoric nu includ regulile privind amortizarea si provizioanele pentru depreciere, asa cum se aplica ele in virtutea pct. 5.17 - 5.20.

Tratamente contabile alternative

5.34. - In conformitate cu prevederile pct. 5.36 - 5.40, valorile atribuite activelor bilantiere mentionate la pct. 5.35 pot fi prezentate la o alta valoare decat costul lor istoric, in conformitate cu prevederile pct. 5.37 si prin derogare de la pct. 5.33.

5.35. - Pe toata perioada de implementare a programului de dezvoltare a sistemului de contabilitate intreprinderile pot opta pentru una dintre urmatoarele metode:
a) reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu reglementarile legale emise in acest scop, care tine seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei;
b) evaluarea prin metode care sunt destinate sa tina seama de inflatie, pentru elementele prezentate in bilant, inclusiv capitalurile proprii, si contul de profit si pierdere.

Intreprinderile care vor opta pentru ajustarea la inflatie potrivit IAS 29 intocmesc si prezinta un set distinct de situatii financiare cuprinzand bilantul si contul de profit si pierdere, ajustate la inflatie.

Procesul retratarii situatiilor financiare potrivit IAS 29 este precedat de intocmirea unei balante de verificare intermediare. Aceasta balanta constituie sursa de informatii pentru intocmirea declaratiei fiscale dupa efectuarea corectiilor prevazute de legislatia fiscala.

5.36. - In cazul in care valoarea unui activ al intreprinderii este determinata potrivit uneia dintre cele doua metode prezentate mai sus, acea valoare va fi atribuita activului la inregistrarea in contabilitate, in locul costului de achizitie sau costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ. In astfel de cazuri regulile privind amortizarea se vor aplica activului prin substituirea costului de productie sau a celui de achizitie cu valoarea atribuita cel mai recent acelui activ.

Informatii aditionale ce trebuie prezentate in cazul abaterii de la regulile privind costul istoric

5.37. - In cazul aplicarii tratamentelor contabile alternative elementele influentate de acestea, precum si baza de evaluare adoptata pentru determinarea valorilor rezultate in urma reevaluarii efectuate ca urmare a aplicarii tratamentului alternativ prevazut la pct. 5.35 a) trebuie prezentate, pentru fiecare element semnificativ, in notele explicative.

5.38. - In cazul elementelor bilantiere influentate ca urmare a aplicarii tratamentului alternativ prevazut la pct. 5.35 b), valorile rezultate in urma ajustarii la inflatie trebuie prezentate intr-un set distinct cuprinzand bilantul si contul de profit si pierdere, insotite de note explicative.

Rezerva din reevaluare

5.39. - Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu prevederile IAS 16, trebuie reflectat in debitul sau in creditul contului "Rezerve din reevaluare", dupa caz.

Cu toate acestea, majorarea constatata din reevaluare trebuie recunoscuta ca venit in masura in care aceasta compenseaza o descrestere din reevaluarea aceluiasi activ, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.

In cazul in care valoarea contabila a unui activ este diminuata ca rezultat al unei reevaluari, aceasta diminuare trebuie recunoscuta ca o cheltuiala. Cu toate acestea, o diminuare rezultata din reevaluare trebuie scazuta direct din orice surplus din reevaluare corespunzator, in masura in care diminuarea nu depaseste valoarea inregistrata anterior ca surplus din reevaluare pentru acelasi activ.

5.40. - Rezerva din reevaluare trebuie prezentata in bilant la un subpost separat in cadrul postului de capital si rezerve.

Surplusul din reevaluare inclus in capitalul propriu poate fi transferat direct in rezultatul reportat atunci cand acest surplus este realizat. Se considera ca intregul surplus este realizat la casarea sau la cedarea activului. Cu toate acestea, o parte din surplus poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de intreprindere; in acest caz valoarea surplusului realizat este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. Transferul din surplusul din reevaluare in rezultatul reportat nu se efectueaza prin contul de profit si pierdere.

MODIFICARILE CAPITALULUI PROPRIU

5.41. - Modificarile capitalului propriu se vor prezenta ca o componenta distincta a situatiilor financiare. Aceasta trebuie sa cuprinda o prezentare a soldurilor de deschidere si de inchidere pentru capitalul social, primele de capital, fiecare rezerva, rezultatul reportat si rezultatul exercitiului, precum si modificarile acestora, indicandu-se:
a) suma la inceputul exercitiului financiar;
b) sumele transferate in sau din cont in timpul exercitiului financiar;
c) natura, sursa sau destinatia oricaror asemenea transferuri;
d) suma ramasa la sfarsitul exercitiului financiar.

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

Aspecte generale

5.42. - Notele explicative contin informatii suplimentare, relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute. Notele explicative trebuie prezentate intr-o maniera sistematica. Fiecare element semnificativ al bilantului, contului de profit si pierdere, situatiei fluxurilor de trezorerie si al situatiei modificarilor capitalului propriu trebuie sa fie insotit de o trimitere la nota care cuprinde informatii legate de acel element semnificativ. Pe langa informatiile ce trebuie prezentate conform acestor reglementari si a celor cuprinse in vol. 3, notele explicative trebuie sa includa, de asemenea, cel putin informatiile prevazute la pct. 5.43 - 5.80.

5.43. - Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar, pentru buna lor intelegere:
a) numele intreprinderii care face raportarea;
b) faptul ca situatiile financiare sunt proprii intreprinderii si nu grupului;
c) data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare;
d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare;
e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (de exemplu, mii lei).

5.44. - Pentru elementele mentionate in notele explicative se va prezenta, de regula, si suma corespunzatoare anului precedent celui la care se refera acesta.

In situatia in care suma corespunzatoare nu este comparabila, aceasta trebuie ajustata, prezentandu-se rezultatul ajustarii, modul de efectuare si motivele pentru care aceasta a fost efectuata.

5.45. - Pct. 5.44 nu se aplica sumelor reprezentand:
a) modificari ale activelor imobilizate (pct. 4.15);
b) modificari ale amortizarii si provizioanelor pentru deprecierea activelor imobilizate (pct. 4.17);
c) modificari ale provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (pct. 5.54).

Prezentarea politicilor contabile

5.46. - Notele explicative trebuie sa prezinte politicile contabile adoptate de intreprindere pentru a determina valorile elementelor din bilant, ale profitului sau pierderii aferente fiecarui exercitiu, ale fluxurilor de trezorerie si modificarilor capitalului propriu. In acest sens se vor mentiona urmatoarele:
a) daca imobilizarile sunt incluse in situatiile financiare la costul istoric, la valoarea reevaluata sau la valoarea ajustata la inflatie, determinata potrivit IAS 29;
b) politicile contabile specifice adoptate, adecvate pentru a permite o corecta intelegere a situatiilor financiare.

Se va mentiona totodata daca situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si cu prevederile cuprinse in vol. 1, 2 si 3.

Informatii care vin in completarea bilantului

Capitalul social

5.47. - In legatura cu capitalul social al intreprinderii se vor furniza urmatoarele informatii:
a) capitalul social subscris;
b) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, in cazul in care exista mai multe tipuri de actiuni emise.

5.48. - In cazul in care capitalul social cuprinde si actiuni rascumparabile se vor furniza urmatoarele informatii:
a) data cea mai apropiata si data limita la care intreprinderea poate rascumpara respectivele actiuni;
b) daca acele actiuni trebuie rascumparate in mod obligatoriu sau daca rascumpararea este la alegerea intreprinderii sau a actionarilor;
c) daca trebuie platita o prima de rascumparare si, in caz afirmativ, care este valoarea acesteia.

5.49. - In situatia in care intreprinderea a emis actiuni in timpul exercitiului financiar, in notele explicative se vor prezenta urmatoarele informatii:
a) tipul de actiuni emise;
b) pentru fiecare tip de actiune, numarul de actiuni emise, valoarea lor nominala totala si valoarea incasata de intreprindere la distribuirea lor.

5.50. - In ceea ce priveste eventualele drepturi legate de distribuirea actiunilor se vor furniza urmatoarele informatii:
a) numarul, descrierea si valoarea actiunilor care fac obiectul exercitarii acestor drepturi;
b) perioada pe parcursul careia drepturile pot fi exercitate;
c) pretul care trebuie platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni

5.51. - In cazul in care intreprinderea a emis alte instrumente de capital pe parcursul exercitiului financiar se vor prezenta urmatoarele informatii:
a) tipul instrumentelor de capital emise;
b) pentru fiecare tip de instrument de capital emis: valoarea emisa si suma primita la emitere de catre intreprindere.

5.52. - In cazul in care obligatiunile emise de o intreprindere sunt detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de acea intreprindere, in notele explicative se vor mentiona valoarea nominala a obligatiunilor respective si valoarea contabila a acestora.

Rezerve

5.53. - Pentru fiecare rezerva inclusa in capitalurile proprii se vor descrie natura acesteia si scopul pentru care a fost constituita.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

5.54. - Daca in timpul exercitiului financiar o suma este transferata la sau de la provizioane pentru riscuri si cheltuieli, urmatoarele informatii vor fi prezentate in notele explicative:
a) valoarea provizioanelor la inceputul exercitiului financiar;
b) sumele transferate la sau de la provizioane in timpul exercitiului financiar;
c) natura, sursa sau destinatia oricaror astfel de transferuri;
d) valoarea provizioanelor la sfarsitul exercitiului financiar.

Informatii privind datoriile

5.55. - Pentru fiecare element care figureaza in conturile de datorii din bilantul intreprinderii se va mentiona valoarea totala a datoriilor incluse in acel post din bilant, care au termen de plata dupa 5 ani de la data inchiderii exercitiului financiar.

5.56. - In ceea ce priveste datoriile care sunt incluse in categoria prevazuta la pct. 5.55 trebuie mentionate clauzele legate de achitarea sau rambursarea respectivei datorii, precum si rata dobanzii aferente.

5.57. - Pentru fiecare element care figureaza in conturile de datorii din bilantul intreprinderii se vor mentiona, de asemenea:
a) valoarea totala a datoriilor incluse la acel post din bilant pentru care intreprinderea a depus anumite garantii;
b) informatii privind natura acestor garantii depuse.

Garantii si alte obligatii contractuale financiare

5.58. - In notele explicative se vor specifica toate cazurile in care intreprinderea a depus garantii sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert, mentionandu-se, daca este posibil, si valoarea acestora.

5.59. - Pentru orice obligatie eventuala pentru care nu s-a constituit provizion se vor prezenta urmatoarele informatii:
a) valoarea precisa sau estimata a acelei obligatii;
b) aspectul juridic al obligatiei si efectul acesteia;
c) daca intreprinderea a depus vreo garantie semnificativa cu privire la acea obligatie si, in caz afirmativ, natura acelei garantii.

5.60. - Totodata se vor prezenta detalii privind:
a) obligatiile contractuale viitoare privind plata pensiilor, pentru care s-au constituit provizioane incluse in bilantul intreprinderii;
b) orice obligatii privind grupurile;
c) orice astfel de obligatii viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane.

5.61. - De asemenea, se vor prezenta informatii referitoare la alte obligatii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevate pentru a aprecia situatia economica a intreprinderii.

Informatii privind anumite elemente de cheltuieli

5.62. - Valorile privind urmatoarele elemente de cheltuieli, care au fost inregistrate in contul de profit si pierdere pe parcursul exercitiului financiar, se vor prezenta separat in notele explicative:
a) cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational;
b) onorariile platite auditorilor financiari;
c) profitul sau pierderea aferenta iesirilor de mijloace fixe din patrimoniu (vanzare, casare etc.), reprezentand diferenta dintre veniturile din cedare, pe de o parte, si valoarea contabila neta a activului si cheltuielile aferente cedarii, pe de alta parte.

Detalii privind impozitul pe profit

5.63. - Valoarea diferentei dintre cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exercitiul financiar curent si pentru exercitiile financiare anterioare, pe de o parte, si valoarea impozitului ramas de plata aferent acelor ani, pe de alta parte, se va prezenta in notele explicative daca aceasta diferenta este semnificativa pentru scopul calcularii impozitelor viitoare.

Daca elementele bilantiere de natura activelor imobilizate si activelor circulante constituie obiectul unor corectii valorice semnificative doar pentru aplicarea legislatiei fiscale, suma lor trebuie prezentata in notele explicative, cu o buna argumentare a acestor corectii.

De asemenea, in cazul in care calculul rezultatului exercitiului a fost afectat de o evaluare a elementelor bilantiere, efectuata in exercitiul de raportare sau intr-un exercitiu anterior in vederea obtinerii unei reduceri de impozit, influenta respectiva se prezinta in notele explicative ori de cate ori efectul unei astfel de evaluari asupra cheltuielii fiscale viitoare este semnificativ.

5.64. - Se vor prezenta in acelasi timp si informatii cu privire la proportia in care impozitul pe profit revine rezultatului activitatii ordinare, respectiv rezultatului activitatii extraordinare. De asemenea, se va include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercitiului financiar si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit.

Detalii privind cifra de afaceri

5.65. - In cazul in care pe parcursul exercitiului financiar intreprinderea si-a desfasurat activitatea in doua sau mai multe segmente de activitate care, in opinia administratorilor, sunt substantial diferite intre ele din punct de vedere al beneficiilor si al riscurilor aferente, potrivit IAS 14, este necesar sa se mentioneze pentru fiecare, cu descrierea de rigoare, valoarea cifrei de afaceri corespunzatoare.

5.66. - In cazul in care pe parcursul exercitiului financiar intreprinderea a furnizat produse si servicii pe doua sau mai multe segmente geografice care, in opinia administratorilor, sunt substantial diferite intre ele din punct de vedere al riscurilor si al beneficiilor aferente, este necesar sa se mentioneze valoarea cifrei de afaceri corespunzatoare acelor segmente.

5.67. - Identificarea sursei si a naturii riscurilor si beneficiilor aferente segmentelor de activitate si, respectiv, segmentelor geografice se bazeaza pe sistemul de raportare financiara interna si serveste prezentarii de informatii destinate utilizatorilor situatiilor financiare cu scop general.

5.68. - In vederea aplicarii corespunzatoare a prevederilor pct. 5.65 si 5.66, daca in opinia administratorilor segmentele de activitate sau geografice nu difera substantial intre ele, acestea se vor trata ca si cum ar fi un singur segment de raportare.

Orice valoare a cifrei de afaceri provenite dintr-un anumit segment de activitate, respectiv geografic, care insa nu este semnificativa, poate fi inclusa in valoarea cifrei de afaceri corespunzatoare altui segment.

5.69. - Daca in opinia administratorilor prezentarea oricarei informatii cerute de pct. 5.65 - 5.68 ar putea prejudicia interesele economice ale respectivei intreprinderi, acestia pot renunta la furnizarea acelei informatii, cu conditia ca acest fapt sa fie mentionat in situatiile financiare.

Detalii privind salarizarea administratorilor si directorilor

5.70. - In notele explicative se vor cuprinde detalii legate de salariile platite sau care urmeaza sa fie platite administratorilor si directorilor care detin aceste functii pe parcursul exercitiului financiar. De asemenea, se vor mentiona distinct obligatiile contractuale in care intreprinderea este implicata, cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori, indicandu-se valoarea totala a obligatiei pentru fiecare categorie de mai sus.

5.71. - Se va mentiona totodata valoarea avansurilor si creditelor acordate de intreprindere directorilor si administratorilor sai in timpul exercitiului financiar, indicandu-se rata dobanzii aplicate, principalele clauze ale creditului, suma rambursata pana la acea data, existenta oricaror obligatii viitoare de genul garantiilor pe care intreprinderea si le-a asumat in numele acestora, precum si valoarea totala pentru fiecare categorie.

5.72. - Orice persoana care este sau a fost administrator ori director al intreprinderii pe o perioada de 5 ani anteriori perioadei de raportare are obligatia de a anunta intreprinderea cu privire la orice elemente legate de ea insasi, care ar putea fi necesare in scopul respectarii prevederilor pct. 5.70 si 5.71.

Detalii privind salariatii

5.73. - In notele explicative se vor mentiona urmatoarele informatii cu privire la salariatii intreprinderii:
a) numarul mediu de salariati angajati in cursul exercitiului financiar;
b) numarul mediu de salariati pentru fiecare categorie de personal.

5.74. - Numarul mediu de salariati cu contract de munca se determina ca medie aritmetica simpla a numarului zilnic al salariatilor, corespunzatoare zilelor calendaristice din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamanal sau sarbatorile legale pentru care se ia in calcul numarul salariatilor din ziua precedenta, impartita la numarul total al zilelor calendaristice.

5.75. - Numarul mediu de salariati va fi, pentru fiecare luna a exercitiului, urmatorul:
a) pentru aplicarea pct. 5.73 a), numarul persoanelor angajate de intreprindere cu contract de munca in luna respectiva, indiferent daca acestea au lucrat toata luna sau doar o parte din ea;
b) pentru aplicarea pct. 5.73 b), numarul persoanelor, calculat potrivit pct. 5.74, pentru fiecare categorie de salariati, insumandu-se in fiecare caz numarul de salariati din fiecare luna.

5.76. - Pentru toti salariatii care sunt luati in considerare la determinarea numarului mediu anual cerut de pct. 5.73 a) trebuie prezentate valorile totale ale:
a) salariilor platite sau de platit aferente acelui exercitiu financiar;
b) cheltuielilor cu asigurarile sociale suportate de intreprindere pentru salariatii respectivi;
c) altor cheltuieli reprezentand contributiile intreprinderii pentru pensiile salariatilor, cu exceptia cazurilor in care aceste valori sunt deja prezentate in cadrul contului de profit si pierdere.

5.77. - Categoriile de salariati pentru care se cere numarul mediu anual de la pct. 5.73 b) se vor determina in functie de decizia directorilor si administratorilor intreprinderii, tinandu-se seama de modul in care este organizata activitatea acesteia.

Alte aspecte

5.78. - In cazul in care anumite elemente exprimate initial intr-o moneda straina au fost inregistrate in contabilitatea intreprinderii, reflectate in bilant sau in contul de profit si pierdere, se va mentiona baza folosita pentru exprimarea acelor elemente in raport cu moneda nationala.

5.79. - Intreprinderea va prezenta urmatoarele date, in cazul in care ele nu au fost prezentate in situatiile financiare:
a) sediul si forma juridica ale intreprinderii, tara unde s-a infiintat si adresa sediului oficial (sau a principalului loc unde isi desfasoara activitatea, daca este diferit de sediul oficial);
b) o descriere a naturii activitatii desfasurate de intreprindere si principalele domenii de activitate;
c) numele societatii-mama si cel al detinatorului final in cadrul grupului;
d) totalul activelor, respectiv al pasivelor bilantiere;
e) orice alta informatie care, in opinia directorilor si administratorilor, ajuta la furnizarea unei imagini fidele asupra intreprinderii respective.

Atunci cand evenimente ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o intreprindere trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de evenimente neajustate, ulterioare datei bilantului:
a) natura evenimentului; si
b) o estimare a efectului financiar sau o declaratie conform careia o astfel de estimare nu poate fi facuta.

5.80. - Pentru fiecare filiala, intreprindere asociata sau alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice pe care directorii si administratorii le considera semnificative pentru activitatea societatii in cauza trebuie prezentate urmatoarele informatii:
a) numele filialei, al intreprinderii asociate sau al altor intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice;
b) adresa sediului si tara unde a fost infiintata;
c) natura activitatii desfasurate;
d) tipul de actiuni si procentul pe care intreprinderea raportoare il detine in cadrul respectivei societati;
e) data inchiderii ultimului exercitiu financiar al societatii in care se detin titluri;
f) profitul sau pierderea acesteia pentru acel exercitiu;
g) totalul capitalului social si al rezervelor acesteia la sfarsitul acelui exercitiu financiar.

Aceste societati vor face obiectul consolidarii, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 772/2000 de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor*1).

Pentru situatiile financiare ale anului 2000 consolidarea conturilor nu are caracter obligatoriu, urmand sa se efectueze de societatile cuprinse in esantionul reprezentativ, precum si de orice alte societati care opteaza pentru aceasta.SECTIUNEA a 6-a

Aprobarea si semnarea situatiilor financiare ale intreprinderii; aprobarea distribuirii profitului6.1. - Situatiile financiare ale unei intreprinderi se vor semna de persoana responsabila cu elaborarea acestora.

6.2. - Situatiile financiare ale unei intreprinderi vor fi insusite de consiliul de administratie, vor fi semnate in numele consiliului de presedintele acestuia si vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.

6.3. - Conform Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii vor aproba distribuirea profitului in adunarea generala anuala.SECTIUNEA a 7-a

Raportul administratorilor7.1. - Consiliul de administratie va elabora pentru fiecare exercitiu financiar un raport care va contine:
a) o analiza fidela a evolutiei activitatii intreprinderii pe durata exercitiului financiar si a situatiei sale la incheierea acestuia;
b) valoarea dividendelor propuse, care a fost recomandata de consiliul de administratie si aprobata de asociati/actionari;
c) informatii privind evenimente importante survenite de la incheierea exercitiului financiar, care au afectat intreprinderea;
d) informatii asupra evolutiei probabile a activitatii intreprinderii;
e) informatii asupra activitatilor din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
f) urmatoarele informatii in ceea ce priveste actiunile proprii ale intreprinderii, care au fost achizitionate sau detinute la orice moment in cursul exercitiului financiar;

(i) motivele oricaror achizitii efectuate in cursul exercitiului financiar;

(ii) numarul si valoarea nominala a actiunilor achizitionate si vandute in cursul exercitiului financiar si ponderea pe care o reprezinta in capitalul social;

(iii) in cazul achizitiilor sau vanzarilor, valoarea platilor sau incasarilor pentru actiunile respective;

(iv) numarul si valoarea nominala ale tuturor actiunilor achizitionate si detinute de intreprindere, precum si ponderea pe care o reprezinta acestea in capitalul social;

(v) numarul si valoarea actiunilor anulate;
g) numele si pregatirea profesionala a fiecarui administrator;
h) politica privind protectia mediului.

7.2. - Raportul administratorilor se va aproba de consiliul de administratie si se va semna in numele acestuia de presedintele consiliului.SECTIUNEA a 8-a

Auditul financiar

(Prevederi referitoare la auditarea situatiilor financiare)8.1. - Situatiile financiare anuale ale intreprinderii care fac obiectul acestor reglementari vor fi auditate de auditori financiari, in conformitate cu reglementarile nationale privind auditul financiar.

8.2. - Auditorul financiar se va asigura ca situatiile financiare intocmite sunt in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si cu cele cuprinse in volumele 1, 2 si 3, precum si daca informatiile din raportul administratorilor corespund cu cele din situatiile financiare intocmite pentru acelasi exercitiu, pe baza procedurilor de audit prevazute de Standardul International de Audit nr. 720.

8.3. - Societatile comerciale care nu vor opta pentru aplicarea IAS 29, a oricarui alt Standard International de Contabilitate sau a Normelor privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 772/2000, vor avea opinii de audit cu rezerve.SECTIUNEA a 9-a

Aprobarea si depunerea situatiilor financiare si a raportului anual al intreprinderii9.1. - Cu minimum 15 zile inaintea adunarii generale a asociatilor sau actionarilor, la care se discuta si se aproba situatiile financiare anuale, intreprinderea are obligatia:
a) sa trimita o copie de pe situatiile financiare anuale ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, impreuna cu raportul administratorilor si raportul auditorilor asupra situatiilor financiare respective, denumite generic raport anual, tuturor asociatilor sau actionarilor; sau
b) sa notifice tuturor asociatilor sau actionarilor ca raportul anual este disponibil la intreprindere, gratuit, la cerere.

9.2. - Situatiile financiare ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si raportul auditorilor vor fi supuse spre aprobare de catre adunarea generala a asociatilor sau actionarilor.

9.3. - O copie de pe situatiile financiare ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie, o copie de pe raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si de pe raportul auditorilor asupra situatiilor financiare vor fi trimise de consiliul de administratie in termenul prevazut de lege directiei teritoriale a Ministerului Finantelor Publice la care intreprinderea este inregistrata.

9.4. - In conformitate cu prevederile legii societatilor comerciale, o copie de pe situatiile financiare ale intreprinderii, aprobate de consiliul de administratie si de asociati sau actionari, o copie de pe raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si de pe raportul auditorilor asupra situatiilor financiare vor fi trimise de consiliul de administratie in termenul prevazut de lege la registrul comertului.

9.5. - Potrivit legii societatilor comerciale, consiliul de administratie se va asigura ca situatiile financiare ale intreprinderii, raportul administratorilor si raportul auditorilor sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in termenul prevazut de lege.SECTIUNEA a 10-a

Publicarea raportului anual al intreprinderii10.1. - Raportul anual va fi disponibil tuturor asociatilor sau actionarilor, la cerere. In termen de doua zile de la primirea cererii o copie de pe raportul anual va fi disponibila pentru consultare la sediul social al firmei.

Rapoartele anuale vor fi distribuite gratuit pentru asociati sau actionari, iar pentru alte persoane decat acestia pretul raportului anual nu trebuie sa depaseasca costul administrativ al acestuia.

10.2. - De fiecare data cand situatiile financiare si raportul administratorilor sunt publicate integral, ele trebuie sa fie reproduse in forma si continutul pe baza carora auditorul si-a formulat opinia de audit. Acestea vor fi insotite de textul integral al raportului auditorilor. Daca auditorul a facut anumite obiectii sau a refuzat sa intocmeasca un raport asupra situatiilor financiare, acest fapt trebuie prezentat impreuna cu motivele respective.

10.3. - In cazul in care situatiile financiare nu se publica integral ori sunt diferite de cele intocmite conform legislatiei, se va preciza daca este vorba de o versiune prescurtata sau diferita si se va face o referire la locul unde acestea au fost depuse conform pct. 9.3 si 9.4. Daca situatiile financiare nu au fost depuse inca, acest lucru trebuie mentionat. Opinia persoanei care a auditat conturile nu poate insoti aceasta publicare, dar trebuie mentionat daca opinia a fost data cu sau fara rezerve sau daca certificarea a fost refuzata.CAP. 2

Planul de conturi generalCLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI
10. CAPITAL SI REZERVE
101. Capital*1)
1011. Capital subscris nevarsat
1012. Capital subscris varsat
1015. Patrimoniul regiei
1016. Patrimoniul public
104. Prime de capital
1041. Prime de emisiune
1042. Prime de fuziune
1043. Prime de aport
1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni
105. Rezerve din reevaluare
1051. Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie
1058. Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative
106. Rezerve
1061. Rezerve legale
1062. Rezerve pentru actiuni proprii
1063. Rezerve statutare sau contractuale
1068. Alte rezerve
107. Rezerve din conversie
11. REZULTATUL REPORTAT
117. Rezultatul reportat
1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29
1173. Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale
1175. Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
12. REZULTATUL EXERCITIULUI
121. Profit si pierdere
129. Repartizarea profitului
13. SUBVENTII PENTRU INVESTITII
131. Subventii pentru investitii
15. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
151. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
1511. Provizioane pentru litigii
1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea
1514. Provizioane pentru restructurare
1518. Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli
16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat
1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci
1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat
1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta
1623. Credite externe guvernamentale
1624. Credite bancare externe garantate de stat
1625. Credite bancare externe garantate de banci
1626. Credite de la trezoreria statului
1627. Credite bancare interne garantate de stat
166. Datorii ce privesc imobilizarile financiare
1661. Datorii catre societatile din cadrul grupului
1662. Datorii catre societatile care detin interese de participare
167. Alte imprumuturi si datorii asimilate
168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni
1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung
1685. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului
1686. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare
1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate
169. Prime privind rambursarea obligatiunilor

In functie de forma juridica a intreprinderii se va inscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI
20. IMOBILIZARI NECORPORALE
201. Cheltuieli de constituire
203. Cheltuieli de dezvoltare
205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare
2051. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare achizitionate
2052. Brevete, licente si alte drepturi si valori similare obtinute cu resurse proprii
207. Fond comercial
2071. Fond comercial
2075. Fond comercial negativ
208. Alte imobilizari necorporale
21. IMOBILIZARI CORPORALE
211. Terenuri si amenajari de terenuri
2111. Terenuri
2112. Amenajari de terenuri
212. Constructii
213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
2133. Mijloace de transport
2134. Animale si plantatii
214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale
23. IMOBILIZARI IN CURS
231. Imobilizari corporale in curs
2311. Amenajari de terenuri si constructii
2312. Instalatii tehnice si masini
2313. Alte imobilizari corporale
232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
2321. Avansuri acordate pentru terenuri si constructii
2322. Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini
2323. Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale
233. Imobilizari necorporale in curs
234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
26. IMOBILIZARI FINANCIARE
261. Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului
262. Titluri de participare detinute la societati din afara grupului
263. Imobilizari financiare sub forma de interese de participare
2633. Titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului
2634. Titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului
2635. Titluri de participare strategice in cadrul grupului
2636. Titluri de participare strategice in afara grupului
264. Titluri puse in echivalenta
265. Alte titluri imobilizate
267. Creante imobilizate
2671. Sume datorate de filiale
2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale
2673. Imprumuturi acordate pe termen lung
2674. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung
2675. Creante legate de interesele de participare
2676. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare
2677. Actiuni proprii - active imobilizate*1)
2678. Alte creante imobilizate
2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate
269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
2691. Varsaminte de efectuat referitoare la titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului
2692. Varsaminte de efectuat referitoare la interesele de participare
2698. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare
28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare
2807. Amortizarea fondului comercial
2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale
281. Amortizari privind imobilizarile corporale
2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri
2812. Amortizarea constructiilor
2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
2814. Amortizarea altor imobilizari corporale
29. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR
290. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
2903. Provizioane pentru cheltuielile de dezvoltare
2905. Provizioane pentru concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare
2907. Provizioane pentru fondul comercial
2908. Provizioane pentru alte imobilizari necorporale
291. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale
2911. Provizioane pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri
2912. Provizioane pentru deprecierea constructiilor
2913. Provizioane pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
2914. Provizioane pentru deprecierea altor imobilizari corporale
293. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs
2931. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs
2933. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs
296. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare
2961. Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la filiale din cadrul grupului
2962. Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului
2963. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare sub forma de interese de participare
2964. Provizioane pentru deprecierea altor titluri imobilizate
2965. Provizioane pentru deprecierea sumelor datorate de filiale
2966. Provizioane pentru deprecierea imprumuturilor acordate pe termen lung
2967. Provizioane pentru deprecierea creantelor legate de interesele de participare
2968. Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii - active imobilizate
2969. Provizioane pentru deprecierea altor creante imobilizate

Sunt reflectate actiunile proprii clasificate in active imobilizate in functie de intentia cu privire la durata de detinere de peste un an, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii.CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
30. STOCURI DE MATERII SI MATERIALE
301. Materii prime
302. Materiale consumabile
3021. Materiale auxiliare
3022. Combustibili
3023. Materiale pentru ambalat
3024. Piese de schimb
3025. Seminte si materiale de plantat
3026. Furaje
3028. Alte materiale consumabile
303. Materiale de natura obiectelor de inventar
308. Diferente de pret la materii prime si materiale
33. PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE
331. Produse in curs de executie
332. Lucrari si servicii in curs de executie
34. PRODUSE
341. Semifabricate
345. Produse finite
346. Produse reziduale
348. Diferente de pret la produse
3481. Diferente de pret la semifabricate
3485. Diferente de pret la produse finite
3486. Diferente de pret la produse reziduale
35. STOCURI AFLATE LA TERTI
351. Materii si materiale aflate la terti
354. Produse aflate la terti
3541. Semifabricate aflate la terti
3545. Produse finite aflate la terti
3546. Produse reziduale aflate la terti
356. Animale aflate la terti
357. Marfuri aflate la terti
358. Ambalaje aflate la terti
36. ANIMALE
361. Animale si pasari
368. Diferente de pret la animale si pasari
37. MARFURI
371. Marfuri
378. Diferente de pret la marfuri
38. AMBALAJE
381. Ambalaje
388. Diferente de pret la ambalaje
39. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE
391. Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
392. Provizioane pentru deprecierea materialelor
3921. Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile
3922. Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
393. Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie
394. Provizioane pentru deprecierea produselor
3941. Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor
3945. Provizioane pentru deprecierea produselor finite
3946. Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale
395. Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
3951. Provizioane pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti
3952. Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti
3953. Provizioane pentru deprecierea produselor finite aflate la terti
3954. Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti
3956. Provizioane pentru deprecierea animalelor aflate la terti
3957. Provizioane pentru deprecierea marfurilor aflate la terti
3958. Provizioane pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti
396. Provizioane pentru deprecierea animalelor
397. Provizioane pentru deprecierea marfurilor
398. Provizioane pentru deprecierea ambalajelorCLASA 4 - CONTURI DE TERTI
40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
401. Furnizori
403. Efecte de platit
404. Furnizori de imobilizari
405. Efecte de platit pentru imobilizari
408. Furnizori - facturi nesosite
409. Furnizori - debitori
4091. Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor
4092. Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari
41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
411. Clienti
4111. Clienti
4118. Clienti incerti sau in litigiu
413. Efecte de primit de la clienti
418. Clienti - facturi de intocmit
419. Clienti - creditori
42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
421. Personal - salarii datorate
423. Personal - ajutoare materiale datorate
424. Participarea personalului la profit
425. Avansuri acordate personalului
426. Drepturi de personal neridicate
427. Retineri din salarii datorate tertilor
428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
4281. Alte datorii in legatura cu personalul
4282. Alte creante in legatura cu personalul
43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
431. Asigurari sociale
4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale
4312. Contributia personalului pentru pensia suplimentara
4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate
437. Ajutor de somaj
4371. Contributia unitatii la fondul de somaj
4372. Contributia personalului la fondul de somaj
438. Alte datorii si creante sociale
4381. Alte datorii sociale
4382. Alte creante sociale
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
441. Impozitul pe profit
4411. Impozitul pe profit curent
4412. Impozitul pe profit amanat
442. Taxa pe valoarea adaugata
4423. TVA de plata
4424. TVA de recuperat
4426. TVA deductibila
4427. TVA colectata
4428. TVA neexigibila
444. Impozitul pe salarii
445. Subventii
446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
4481. Alte datorii fata de bugetul statului
4482. Alte creante privind bugetul statului
45. GRUP SI ASOCIATI
451. Decontari in cadrul grupului
4511. Decontari in cadrul grupului
4518. Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului
452. Decontari privind interesele de participare
4521. Decontari privind interesele de participare
4528. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare
455. Sume datorate asociatilor
4551. Asociati - conturi curente
4558. Asociati - dobanzi la conturi curente
456. Decontari cu asociatii privind capitalul
457. Dividende de plata
458. Decontari din operatii in participatie
4581. Decontari din operatii in participatie - pasiv
4582. Decontari din operatii in participatie - activ
46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
461. Debitori diversi
462. Creditori diversi
47. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
471. Cheltuieli inregistrate in avans
472. Venituri inregistrate in avans
473. Decontari din operatii in curs de clarificare
48. DECONTARI IN CADRUL UNITATII
481. Decontari intre unitate si subunitati
482. Decontari intre subunitati
49. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
491. Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti
495. Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii
4951. Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra societatilor din cadrul grupului
4952. Provizioane pentru deprecierea creantelor referitoare la interesele de participare
4953. Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra asociatilor
496. Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversiCLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
50. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
501. Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului
502. Actiuni proprii
503. Actiuni
5031. Actiuni cotate
5032. Actiuni necotate
505. Obligatiuni emise si rascumparate
506. Obligatiuni
5061. Obligatiuni cotate
5062. Obligatiuni necotate
508. Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate
5081. Alte titluri de plasament
5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament
509. Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt
5091. Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului
5098. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii financiare pe termen scurt
51. CONTURI LA BANCI
511. Valori de incasat
5112. Cecuri de incasat
5113. Efecte de incasat
5114. Efecte remise spre scontare
512. Conturi curente la banci
5121. Conturi la banci in lei
5124. Conturi la banci in valuta
5125. Sume in curs de decontare
518. Dobanzi
5186. Dobanzi de platit
5187. Dobanzi de incasat
519. Credite bancare pe termen scurt
5191. Credite bancare pe termen scurt
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta
5193. Credite externe guvernamentale
5194. Credite externe garantate de stat
5195. Credite externe garantate de banci
5196. Credite de la trezoreria statului
5197. Credite interne garantate de stat
5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
53. CASA
531. Casa
5311. Casa in lei
5314. Casa in valuta
532. Alte valori
5321. Timbre fiscale si postale
5322. Bilete de tratament si odihna
5323. Tichete si bilete de calatorie
5328. Alte valori
54. ACREDITIVE
541. Acreditive
5411. Acreditive in lei
5412. Acreditive in valuta
542. Avansuri de trezorerie
58. VIRAMENTE INTERNE
581. Viramente interne
59. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE
591. Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului
592. Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii
593. Provizioane pentru deprecierea actiunilor
595. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate
596. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor
598. Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si creante asimilateCLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601. Cheltuieli cu materiile prime
602. Cheltuieli cu materialele consumabile
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilul
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
6026. Cheltuieli privind furajele
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604. Cheltuieli privind materialele nestocate
605. Cheltuieli privind energia si apa
606. Cheltuieli privind animalele si pasarile
607. Cheltuieli privind marfurile
608. Cheltuieli privind ambalajele
61. CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
613. Cheltuieli cu primele de asigurare
614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
621. Cheltuieli cu colaboratorii
622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
641. Cheltuieli cu salariile personalului
645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale
6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
654. Pierderi din creante si debitori diversi
658. Alte cheltuieli de exploatare
6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
6582. Donatii si subventii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
6588. Alte cheltuieli de exploatare
66. CHELTUIELI FINANCIARE
663. Pierderi din creante legate de participatii
664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
6642. Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate
665. Cheltuieli din diferente de curs valutar
666. Cheltuieli privind dobanzile
667. Cheltuieli privind sconturile acordate
668. Alte cheltuieli financiare
67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare
68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTAREA LA INFLATIE
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
6813. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante
686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele
6863. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
688. Cheltuieli din ajustarea la inflatie
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
6911. Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
6912. Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
698. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus

Se utilizeaza conform reglementarilor legale.CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
70. CIFRA DE AFACERI
701. Venituri din vanzarea produselor finite
702. Venituri din vanzarea semifabricatelor
703. Venituri din vanzarea produselor reziduale
704. Venituri din lucrari executate si servicii prestate
705. Venituri din studii si cercetari
706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
707. Venituri din vanzarea marfurilor
708. Venituri din activitati diverse
71. VARIATIA STOCURILOR
711. Variatia stocurilor
72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
721. Venituri din productia de imobilizari necorporale
722. Venituri din productia de imobilizari corporale
74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
741. Venituri din subventii de exploatare
7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli din afara
7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectia sociala
7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi
758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582. Venituri din donatii si subventii primite
7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
7584. Venituri din subventii pentru investitii
7588. Alte venituri din exploatare
76. VENITURI FINANCIARE
761. Venituri din imobilizari financiare
7611. Venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului
7612. Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului
7613. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului
7614. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului
7615. Venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului
7616. Venituri din titluri de participare strategice in afara grupului
7617. Venituri din alte imobilizari financiare
762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt
763. Venituri din creante imobilizate
764. Venituri din investitii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
7642. Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate
765. Venituri din diferente de curs valutar
766. Venituri din dobanzi
767. Venituri din sconturi obtinute
768. Alte venituri financiare
77. VENITURI EXTRAORDINARE
771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele

similare
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTAREA LA INFLATIE
781. Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
7813. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
7814. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
7815. Venituri din fondul comercial negativ
786. Venituri financiare din provizioane
7863. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare
7864. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
788. Venituri din ajustarea la inflatie
79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT
791. Venituri din impozitul pe profit amanatCLASA 8 - CONTURI SPECIALE
80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI
801. Angajamente acordate
8011. Giruri si garantii acordate
8018. Alte angajamente acordate
802. Angajamente primite
8021. Giruri si garantii primite
8028. Alte angajamente primite
803. Alte conturi in afara bilantului
8031. Mijloace fixe luate cu chirie
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie
8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
8035. Debitori din amenzi si penalitati pretinse
8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
8038. Alte valori in afara bilantului
89. BILANT
891. Bilant de deschidere
892. Bilant de inchidereCLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE
90. DECONTARI INTERNE
901. Decontari interne privind cheltuielile
902. Decontari interne privind productia obtinuta
903. Decontari interne privind diferentele de pret
92. CONTURI DE CALCULATIE
921. Cheltuielile activitatii de baza
922. Cheltuielile activitatilor auxiliare
923. Cheltuieli indirecte de productie
924. Cheltuieli generale de administratie
925. Cheltuieli de desfacere
93. COSTUL PRODUCTIEI
931. Costul productiei obtinute
933. Costul productiei in curs de executieCAP. 3

Formatul bilantului, contului de profit si pierdere, situatiei fluxurilor de trezorerie, situatiei modificarilor capitalului propriu si exemple de prezentare a notelor explicative
BILANT
           incheiat la data de 31 decembrie .......

                                  - mii lei -
________________________________________________________________________________
                             Nr.    Sold la
                             rd. -------------------
                               inceputul sfarsitul
                                anului  anului
________________________________________________________________________________
               A              B   1     2
________________________________________________________________________________
 A. ACTIVE IMOBILIZATE
 I. IMOBILIZARI NECORPORALE
   1. Cheltuieli de constituire            01
    (ct. 201-2801)
   2. Cheltuieli de dezvoltare             02
    (ct. 203-2803-2903)
   3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi
    si valori similare si alte imobilizari
    necorporale                   03
    (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)
   4. Fondul comercial                 04
    (ct. 2071-2807-2907-2075)
   5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs   05
    (ct. 233+234-2933)
    TOTAL: (rd. 01 la 05)              06
 II. IMOBILIZARI CORPORALE
   1. Terenuri si constructii             07
    (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)
   2. Instalatii tehnice si masini           08
    (ct. 213-2813-2913)
   3. Alte instalatii, utilaje si mobilier       09
    (ct. 214-2814-2914)
   4. Avansuri si imobilizari corporale in curs    10
    (ct. 231+232-2931)
    TOTAL: (rd. 07 la 10)              11
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
   1. Titluri de participare detinute la societatile
    din cadrul grupului               12
    (ct. 261-2961)
   2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului 13
    (ct. 2671+2672-2965)
   3. Titluri sub forma de interese de participare   14
    (ct. 263-2963)
   4. Creante din interese de participare       15
    (ct. 2675+2676-2967)
   5. Titluri detinute ca imobilizari         16
    (ct. 262+264+265-2962-2964)
   6. Alte creante                   17
    (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)
   7. Actiuni proprii (ct. 2677-2968)         18
    TOTAL: (rd. 12 la 18)              19
    ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL            20
    (rd. 06+11+19)
 B. ACTIVE CIRCULANTE
 I. STOCURI
   1. Materii prime si materiale consumabile      21
    (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+
    303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-
    3958-398)
   2. Productia in curs de executie          22
    (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)
   3. Produse finite si marfuri            23
    (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+
    361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-
    3957-396-397-4428)
   4. Avansuri pentru cumparari de stocuri       24
    (ct. 4091)
    TOTAL: (rd. 21 la 24)              25
 II. CREANTE
   1. Creante comerciale                26
    (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)
   2. Sume de incasat de la societatile din cadrul   27
    grupului
    (ct. 4511+4518-4951)
   3. Sume de incasat din interese de participare   28
    (ct. 4521+4528-4952)
   4. Alte creante                   29
    (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+
    445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)
   5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat  30
    (ct. 456-4953)
    TOTAL: (rd. 26 la 30)              31
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
   1. Titluri de participare detinute la societatile
    din cadrul grupului               32
    (ct. 501-591)
   2. Actiuni proprii (ct. 502-592)          33
   3. Alte investitii financiare pe termen scurt    34
    (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-595-
    596-598+5113+5114)
    TOTAL: (rd. 32 la 34)              35
 IV. CASA SI CONTURI LA BANCI              36
   (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+
   5328+5411+5412+542)
   ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL              37
   (rd. 25+31+35+36)
 C. CHELTUIELI IN AVANS                 38
   (ct. 471)
 D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN
   1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni     39
    (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)
   2. Sume datorate institutiilor de credit      40
    (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+
    5198)
   3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 41
   4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)       42
   5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)     43
   6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului  44
    (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)
   7. Sume datorate privind interesele de participare 45
    (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)
   8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte  46
    datorii pentru asigurarile sociale
    (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+
    427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+
    4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+
    5193+5194+5195+5196+5197)
    TOTAL: (rd. 39 la 46)              47
 E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE  48
   (rd. 37+38-47-62)
 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE         49
   (rd. 20+48)
 G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
   MARE DE UN AN
   1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni     50
    (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)
   2. Sume datorate institutiilor de credit      51
    (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+
    5198)
   3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 52
   4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)       53
   5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)     54
   6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului  55
    (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)
   7. Sume datorate privind interesele de participare 56
    (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)
   8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si    57
    datorii pentru asigurarile sociale
    (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+
    427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+
    4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+
    5193+5194+5195+5196+5197)
    TOTAL: (rd. 50 la 57)              58
 H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
   1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii
    similare                     59
   2. Alte provizioane                 60
    (ct. 151)
    TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 60)         61
 I. VENITURI IN AVANS                  62
   (ct. 131+472)
 J. CAPITAL SI REZERVE
 I. CAPITAL (rd. 64 la 66),               63
    din care:
    - capital subscris nevarsat (ct. 1011)      64
    - capital subscris varsat (ct. 1012)       65
    - patrimoniul regiei (ct. 1015)          66
 II. PRIME DE CAPITAL                  67
   (ct. 1041+1042+1043+1044)
              Sold C
III. REZERVE DIN REEVALUARE ------            68
   (ct. 105)       Sold D            69
 IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 71 la 74)          70
   1. Rezerve legale (ct. 1061)            71
   2. Rezerve pentru actiuni proprii          72
    (ct. 1062)
   3. Rezerve statutare sau contractuale        73
    (ct. 1063)
   4. Alte rezerve (ct. 1068+/-107)          74
             Sold C
 V. REZULTATUL REPORTAT ------             75
   (ct. 117)      Sold D             76
               Sold C
 VI. REZULTATUL EXERCITIULUI ------           77
   (ct. 121)        Sold D           78
   Repartizarea profitului (ct. 129)          79
   TOTAL CAPITALURI PROPRII              80
   (rd. 63+67+68-69+70+75-76+77-78-79)
   Patrimoniul public (ct. 1016)            81
   TOTAL CAPITALURI (rd. 80+81)            82
 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
           la data de 31 decembrie ........

                                  - mii lei -
________________________________________________________________________________
                            Nr. Exercitiul financiar
      Denumirea indicatorului           rd. ____________________
                               precedent incheiat
________________________________________________________________________________
           A                 B    1     2
________________________________________________________________________________
 1. Cifra de afaceri neta                01
   (rd. 02 la 04)
 Productia vanduta                    02
   (ct. 701+702+703+704+705+706+708)
 Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)       03
 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei
 de afaceri nete                     04
   (ct. 7411)
            Sold C
 2. Variatia stocurilor ------              05
   (ct. 711)     Sold D              06
 3. Productia imobilizata                07
   (ct. 721+722)
 4. Alte venituri din exploatare             08
   (ct. 758+7417)
 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL             09
   (rd. 01+05-06+07+08)
 5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele
   consumabile                    10
   (ct. 601+602-7412)
 Alte cheltuieli materiale                11
   (ct. 603+604+606+608)
 b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)    12
   (ct. 605-7413)
 Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)         13
 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)         14
 a) Salarii (ct. 641-7414)                15
 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala    16
   (ct. 645-7415)
 7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
   necorporale (rd. 18-19)              17
   a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)          18
   a.2) Venituri (ct. 7813+7815)           19
 7.b) Ajustarea valorii activelor circulante       20
   (rd. 21-22)
   b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)           21
   b.2) Venituri (ct. 754+7814)            22
 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)     23
 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe       24
   (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+
   628-7416)
 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
   asimilate (ct. 635)                25
 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele
   cedate (ct. 658)                  26
 Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si
 cheltuieli (rd. 28-29)                 27
 Cheltuieli (ct. 6812)                  28
 Venituri (ct. 7812)                   29
 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL            30
  (rd. 10 la 14+17+20+23+27)
 REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
   - Profit (rd. 09-30)                31
   - Pierdere (rd. 30-09)               32
 9. Venituri din interese de participare         33
   (ct. 7613+7614+7615+7616)
   - din care, in cadrul grupului           34
10. Venituri din alte investitii financiare si creante
  ce fac parte din activele imobilizate        35
   (ct. 7611+7612)
   - din care, in cadrul grupului           36
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)            37
   - din care, in cadrul grupului           38
 Alte venituri financiare                39
   (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)
 VENITURI FINANCIARE - TOTAL               40
   (rd. 33+35+37+39)
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a
  investitiilor financiare detinute ca active
  circulante (rd. 42-43)                41
 Cheltuieli (ct. 686)                  42
 Venituri (ct. 786)                   43
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)     44
   - din care, in cadrul grupului           45
 Alte cheltuieli financiare               46
   (ct. 663+664+665+667+668+688)
 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL              47
   (rd. 41+44+46)
 REZULTATUL FINANCIAR:
   - Profit (rd. 40-47)                48
   - Pierdere (rd. 47-40)               49
14. REZULTATUL CURENT:
   - Profit (rd. 31+48)                50
   - Pierdere (rd. 32+49)               51
15. Venituri extraordinare (ct. 771)           52
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)          53
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
   - Profit (rd. 52-53)                54
   - Pierdere (rd. 53-52)               55
 VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)             56
 CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)            57
 REZULTATUL BRUT:
   - Profit (rd. 56-57)                58
   - Pierdere (rd. 57-56)               59
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)          60
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in
  elementele de mai sus (ct. 698)           61
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:
   - Profit                      62
   - Pierdere                     63
21. Rezultatul pe actiune
   - de baza                     64
   - diluat                      65


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie . - exemplu

- mii lei -
a) Metoda directa

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:

- incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii;
- incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri;
- platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii;
- platile in numerar catre si in numele angajatilor;
- platile in numerar sau restituiri de impozit pe profit, doar daca nu pot fi identificate in mod specific cu activitatile de investitii si de finantare.

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:
- platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung;
- incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si e chipamente, active necorporale si alte active pe termen lung;
- platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;
- incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;
- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;
- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu;
- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii;
- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi;
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar.

Fluxuri de numerar - total

Numerar la inceputul perioadei

Numerar la finele perioadei


b) Metoda indirecta

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
- rezultat net;
- modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant;
- ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse la activitatile de investitii sau de finantare.

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:
- platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung;
- incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung;
- platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;
- incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;
- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;
- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu;
- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii;
- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi;
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;
- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar.

Fluxuri de numerar - total

Numerar la inceputul perioadei

Numerar la finele perioadeiSITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 decembrie . - exempluSemnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Total, din care

B - prin transfer

- mii lei -
     Element al          Sold la  Cresteri Reduceri  Sold la
   capitalului propriu       1 ianuarie ________ ________ 31 decembrie
                         A  B  A  B
________________________________________________________________________________
        0             1    2  3  4  5    6
________________________________________________________________________________
Capital subscris
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve pentru actiuni proprii
Rezerve statutare sau contractuale
Alte rezerve
Rezerve din conversie
Rezultatul reportat
    Profit nerepartizat
   ----------------------
   Pierdere neacoperita
Rezultatul reportat provenit din
adoptarea pentru prima data a IAS,
mai putin IAS 29
     Sold creditor
   ----------------------
     Sold debitor
Rezultatul reportat provenit din
modificarile politicilor contabile
     Sold creditor
   ----------------------
     Sold debitor
Rezultatul reportat provenit din
corectarea erorilor fundamentale
     Sold creditor
   ----------------------
     Sold debitor
Rezultatul reportat reprezentand
surplusul realizat din rezerve din
reevaluare
Rezultatul exercitiului financiar
     Sold creditor
   ----------------------
     Sold debitor


NOTA:

Prezentarile cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie sa fie insotite de informatii referitoare la:
- natura modificarilor;
- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
- orice alte informatii semnificative.EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE
1. Active imobilizate
2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
3. Repartizarea profitului
4. Analiza rezultatului din exploatare
5. Situatia creantelor si datoriilor
6. Principii, politici si metode contabile
7. Actiuni si obligatiuni
8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii
9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
10. Alte informatii

Nota 1

Active imobilizate


Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Sold la 1 ianuarie
B - Sold la 31 decembrie

- mii lei -

_______________________________________________________________________________
         Valoarea bruta**)          Deprecieri***)
                        (amortizare si provizioane)
Elemente  ______________________________ _____________________________________
 de    A  Cresteri Reduceri  B   A  Deprecierea  Reduceri   B
active*)                     inregistrata  sau
                         in cursul  reluari
                         exercitiului
________________________________________________________________________________
  0   1   2     3   4=1+2-3  5     6      7   8=5+6-7
________________________________________________________________________________

*) Pentru "Cheltuielile de dezvoltare" se vor prezenta motivele imobilizarii si "perioada" de amortizare, cu justificarea acesteia.
**) Se vor prezenta modificarile acesteia in functie de tratamentele contabile aplicate.
***) Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- mii lei -

________________________________________________________________________________
   Denumirea     Sold la      Transferuri*)      Sold la
  provizionului   1 ianuarie    ____________________   31 decembrie
                    in cont   din cont
________________________________________________________________________________
    0         1       2      3       4=1+2-3
________________________________________________________________________________


*) Cu explicarea naturii acestora.

Nota 3

Repartizarea profitului

- mii lei -

    Destinatia                        Suma
________________________________________________________________________________
 Profit net de repartizat:
 - rezerva legala
 - acoperirea pierderii contabile
 - dividende
 Profit nerepartizat
________________________________________________________________________________
  Nota 4
           Analiza rezultatului din exploatare
                                  - mii lei -
________________________________________________________________________________
     Indicatorul                  Exercitiul  Exercitiul
                             precedent   curent
________________________________________________________________________________
        0                       1      2
________________________________________________________________________________
 1. Cifra de afaceri neta
 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate
  (3+4+5)
 3. Cheltuielile activitatii de baza
 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare
 5. Cheltuielile indirecte de productie
 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)
 7. Cheltuielile de desfacere
 8. Cheltuieli generale de administratie
 9. Alte venituri din exploatare
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)
________________________________________________________________________________
  Nota 5
            Situatia creantelor si datoriilor
                                  - mii lei -
________________________________________________________________________________
                    Sold la    Termen de lichiditate
   Creante             31 decembrie _____________________________
                   (col. 2+3)   sub 1 an  peste 1 an
________________________________________________________________________________
    0                 1       2      3
________________________________________________________________________________
 Total, din care:
________________________________________________________________________________


*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:
- clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
- valoarea datoriei;
- valoarea si natura garantiilor;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.Nota 6

Principii, politici si metode contabile
Se vor prezenta:
- abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentionandu-se:
- natura;
- motivele;
- evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului si pozitiei financiare;
- tratamentele contabile alternative, mentionandu-se:
- elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric;
- baza de evaluare adoptata;
- ajustarile efectuate in vederea aplicarii tratamentului contabil alternativ;
- influenta asupra rezultatului;
- continutul, limitele si modalitatile de aplicare;
- suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie.

Nota 7
Actiuni si obligatiuni
Se vor prezenta urmatoarele informatii:
- capital social subscris;
- numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise;
- actiuni rascumparabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea eventualei prime de rascumparare;
- actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
- numar de actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite;
- obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de intreprindere, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
- valoarea nominala;
- valoarea inregistrata in momentul platii.

Nota 8
Informatii privind salariatii, administratorii si directorii
Se vor face mentiuni cu privire la:
- salarizarea directorilor si administratorilor:
- obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori:
- obligatie totala pentru fiecare categorie;
- valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului:
- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la acea data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele acestora;
- salariati:
- numar mediu aferent exercitiului;
- numar mediu (fiecare categorie);
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
- cheltuieli cu asigurarile sociale;
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Nota 9
Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
1. Indicatori de lichiditate
                         Active curente
  - Indicatorul lichiditatii curente      = ---------------
    (Indicatorul capitalului circulant)     Datorii curente
     - valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
     - ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

                          Active curente - Stocuri
  - Indicatorul lichiditatii imediate      = ------------------------
    (Indicatorul test acid)             Datorii curente

2. Indicatori de risc
  - Indicatorul gradului de indatorare
   Capital imprumutat        Capital imprumutat
   ------------------ x 100  sau  ------------------ x 100,
    Capital propriu          Capital angajat

  unde:
   - capital imprumutat = credite peste un an;
   - capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.
  - Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori societatea poate 
	achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat 
	pozitia societatii este considerata mai riscanta.

  Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
  -------------------------------------------------------- = Numar de ori
          Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:
- viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale intreprinderii;
- capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale intreprinderii.
- Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar
  Costul vanzarilor
  ----------------- = Numar de ori
   Stocul mediu

  sau
  - Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

               Stoc mediu
            --------------------- x 365
             Costul vanzarilor

  - Viteza de rotatie a debitelor-clienti - calculeaza eficacitatea
                       intreprinderii in colectarea
                       creantelor sale;
                      - exprima numarul de zile pana la
                       data la care debitorii isi achita
                       datoriile catre intreprindere.

             Sold mediu clienti
            -------------------- x 365
             Cifra de afaceri


O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).
- Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care intreprinderea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.
             Sold mediu furnizori
         ----------------------------------- x 365,
         Achizitii de bunuri (fara servicii)

  unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.
  - Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor 
	imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de 
	active imobilizate

              Cifra de afaceri
             --------------------
              Active imobilizate

  - Viteza de rotatie a activelor totale

              Cifra de afaceri
             --------------------
               Total active


4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta intreprinderii in realizarea de profit din resursele disponibile:
- Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine intreprinderea din banii investiti in afacere:
      Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
      ----------------------------------------------------------,
              Capitalul angajat

  unde capitalul angajat se refera la banii investiti in intreprindere atat de catre actionari, 
	cat si de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu si datoriile pe termen lung
  sau
          active totale minus datorii curente.
  - Marja bruta din vanzari

             Profitul brut din vanzari
             ------------------------- x 100
               Cifra de afaceri

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.


5. Indicatori privind rezultatul pe actiune - se determina in conformitate cu prevederile IAS 33 si au in vedere:
- Rezultatul pe actiune:
- profit net atribuibil actiunilor comune;
- numar de actiuni comune luate in calcul.
- Raportul dintre pretul pe piata al actiunii si rezultatul pe actiune.

Nota 10
Alte informatii
a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:
- sediul si forma juridica a intreprinderii;
- tara de infiintare;
- adresa sediului oficial etc.
b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice:
- numele intreprinderilor;
- tara de infiintare;
- adresa etc.
c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
> - proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit
e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de piete de desfacere
f) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational
g) Onorariile platite auditorilor
h) Angajamente acordate
i) Angajamente primite

CAP. 4
Exemplu de corespondenta a planului de conturi general cu formatul bilantului si contului de profit si pierdere

Acest document stabileste corespondenta Planului de conturi general cu formatul bilantului si contului de profit si pierdere, prevazut in Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si in vol. 1.
                 BILANT
________________________________________________________________________________
 A. Active imobilizate
________________________________________________________________________________
 I. Imobilizari necorporale
   1. Cheltuieli de constituire                     201
                                     2801
   2. Cheltuieli de dezvoltare, in masura in care vol. 3 permite
    acestora sa fie prezentate ca active               203
                                     2803
                                     2903
   3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori
    similare si alte imobilizari necorporale             2051
                                     2052
                                     208
                                     2805
                                     2808
                                     2905
                                     2908
   4. Fondul comercial, in cazul in care a fost achizitionat      2071
                                     2807
                                     2907
                                     2075
   5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie      233
                                     234
                                     2933
 II. Imobilizari corporale
   1. Terenuri si constructii                      211
                                     212
                                     2811
                                     2812
                                     2911
                                     2912
   2. Instalatii tehnice si masini                   213
                                     2813
                                     2913
   3. Alte instalatii, utilaje si mobilier               214
                                     2814
                                     2914
   4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie       231
                                     232
                                     2931
III. Imobilizari financiare
   1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul
    grupului                             261
                                     2961
   2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului         2671
                                     2672
                                     2965
   3. Titluri sub forma de interese de participare           263
                                     2963
   4. Creante din interese de participare               2675
                                     2676
                                     2967
   5. Titluri detinute ca imobilizari                  262
                                     264
                                     265
                                     2962
                                     2964
   6. Alte creante                           2673
                                     2674
                                     2678
                                     2679
                                     2966
                                     2969
   7. Actiuni proprii (cu indicarea valorii nominale)         2677
                                     2968
________________________________________________________________________________
 B. Active circulante
________________________________________________________________________________
 I. Stocuri
   1. Materii prime si consumabile                   301
                                     3021
                                     3022
                                     3023
                                     3024
                                     3025
                                     3026
                                     3028
                                     303
                                     308
                                     351
                                     358
                                     381
                                     388
                                     391
                                     3921
                                     3922
                                     3951
                                     3958
                                     398
   2. Productia in curs de executie                   331
                                     332
                                     341
                                     3481
                                     3541
                                     393
                                     3941
                                     3952
   3. Produse finite si marfuri                     345
                                     346
                                     3485
                                     3486
                                     3545
                                     3546
                                     356
                                     357
                                     361
                                     368
                                     371
                                     378
                                     3945
                                     3946
                                     3953
                                     3954
                                     3956
                                     3957
                                     396
                                     397
                                     4428
   4. Avansuri pentru cumparari de stocuri               4091
 II. Creante
   (Sumele ce trebuie sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un
   an trebuie sa fie prezentate separat pentru fiecare element.)
   1. Creante comerciale                        4092
                                     4111
                                     4118
                                     413
                                     418
                                     491
   2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului      4511

                                     4518
                                     4951
   3. Sume de incasat din interese de participare           4521
                                     4528
                                     4952
   4. Alte creante                           425
                                     4282
                                     431
                                     437
                                     4382
                                     441
                                     4424
                                     4428
                                     444
                                     445
                                     446
                                     447
                                     4482
                                     4582
                                     461
                                     473
                                     496
                                     5187
   5. Creante privind capitalul subscris si               456
    nevarsat                             4953
III. Investitii financiare pe termen scurt
   1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul
    grupului                             501
                                     591
   2. Actiuni proprii (cu indicarea valorii nominale)          502
                                     592
   3. Alte investitii financiare pe termen scurt            5031
                                     5032
                                     505
                                     5061
                                     5062
                                     5081
                                     5088
                                     593
                                     595
                                     596
                                     598
                                     5113
                                     5114
 IV. Casa si conturi la banci                      5112
                                     5121
                                     5124
                                     5125
                                     5311
                                     5314
                                     5321
                                     5322
                                     5323
                                     5328
                                     5411
                                     5412
                                     542
________________________________________________________________________________
 C. Cheltuieli in avans                         471
________________________________________________________________________________
 D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an
________________________________________________________________________________
   1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat
    imprumuturile in monede convertibile               1614
                                     1615
                                     1617
                                     1618
                                     1681
                                     169
   2. Sume datorate institutiilor de credit              1621
                                     1622
                                     1624
                                     1625
                                     1627
                                     1682
                                     5191
                                     5192
                                     5198
   3. Avansuri incasate in contul comenzilor              419
   4. Datorii comerciale                        401
                                     404
                                     408
   5. Efecte de comert de platit                    403
                                     405
   6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului          1661
                                     1685
                                     2691
                                     4511
                                     4518
   7. Sume datorate privind interesele de participare         1662
                                     1686
                                     2692
                                     4521
                                     4528
   8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru
    asigurarile sociale                       1623
                                     1626
                                     167
                                     1687
                                     2698
                                     421
                                     423
                                     424
                                     426
                                     427
                                     4281
                                     431
                                     437
                                     4381
                                     441
                                     4423
                                     4428
                                     444
                                     446
                                     447
                                     4481
                                     4551
                                     4558
                                     456
                                     457
                                     4581
                                     462
                                     473
                                     509
                                     5186
                                     5193
                                     5194
                                     5195
                                     5196
                                     5197
________________________________________________________________________________
 E. Active circulante, respectiv datorii curente nete         Subtotal
________________________________________________________________________________
 F. Total active minus datorii curente                 Subtotal
________________________________________________________________________________
 G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
________________________________________________________________________________
   1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, prezentandu-se separat
    imprumuturile in monede convertibile               1614
                                     1615
                                     1617
                                     1618
                                     1681
                                     169
   2. Sume datorate institutiilor de credit              1621
                                     1622
                                     1624
                                     1625
                                     1627
                                     1682
                                     5191
                                     5192
                                     5198
   3. Avansuri incasate in contul comenzilor              419
   4. Datorii comerciale                        401
                                     404
                                     408
   5. Efecte de comert de platit                    403
                                     405
   6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului          1661
                                     1685
                                     2691
                                     4511
                                     4518
   7. Sume datorate privind interesele de participare         1662
                                     1686
                                     2692
                                     4521
                                     4528
   8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru
    asigurarile sociale                       1623
                                     1626
                                     167
                                     1687
                                     2698
                                     421
                                     423
                                     424
                                     426
                                     427
                                     4281
                                     431
                                     437
                                     4381
                                     441
                                     4423
                                     4428
                                     444
                                     446
                                     447
                                     4481
                                     4551
                                     4558
                                     456
                                     457
                                     4581
                                     462
                                     473
                                     509
                                     5186
                                     5193
                                     5194
                                     5195
                                     5196
                                     5197
________________________________________________________________________________
 H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
________________________________________________________________________________
   1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare
   2. Alte provizioane                         151
 I. Venituri in avans                          131
                                     472
 J. Capital si rezerve
  I. Capital, din care:
    Capital subscris nevarsat                     1011
    Capital subscris varsat                      1012
    Patrimoniul regiei                        1015
    Patrimoniul public                        1016
  II. Prime de capital                         1041
                                     1042
                                     1043
                                     1044
 III. Rezerve din reevaluare                       105
  IV. Rezerve
    1. Rezerve legale                         1061
    2. Rezerve pentru actiuni proprii                 1062
    3. Rezerve statutare sau contractuale               1063
    4. Alte rezerve                          1068
                                     107
  V. Rezultatul reportat                        117
  VI. Rezultatul exercitiului financiar                 121
                                     129
            CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
  1. Cifra de afaceri neta                       701
                                     702
                                     703
                                     704
                                     705
                                     706
                                     707
                                     708
                                     7411
  2. Variatia stocurilor                        711
  3. Productia imobilizata                       721
                                     722
  4. Alte venituri din exploatare                   7417
                                     758
  5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile    601
                                     602
                                     603
                                     604
                                     606
                                     607
                                     608
                                     7412
    b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)          605
                                     7413
  6. Cheltuieli cu personalul
    a) Salarii                             641
                                     7414
    b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, cu
     mentionarea separata a celor referitoare la pensii       645
                                     7415
  7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale   6811
                                     6813
                                     7813
                                     7815
    b) Ajustarea valorii activelor circulante             654
                                     6814
                                     754
                                     7814
  8. Alte cheltuieli de exploatare                   611
                                     612
                                     613
                                     614
                                     621
                                     622
                                     623
                                     624
                                     625
                                     626
                                     627
                                     628
                                     635
                                     658
                                     6812
                                     7416
                                     7812
    Profitul sau pierderea din exploatare              Subtotal
  9. Venituri din interese de participare               7613
                                     7614
                                     7615
                                     7616
  10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac
    parte din activele imobilizate, cu mentionarea separata
    a celor generate de societatile din cadrul grupului        7611
                                     7612
  11. Venituri din dobanzi si alte venituri similare, cu mentionarea
    separata a celor generate de societatile din cadrul grupului   7617
                                     762
                                     763
                                     764
                                     765
                                     766
                                     767
                                     768
                                     788
  12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor
    financiare detinute ca active circulante              686
                                     786
  13. Cheltuieli privind dobanzile si alte cheltuieli similare, cu
    mentionarea separata a celor ce privesc societatile din cadrul
    grupului                              663
                                     664
                                     665
                                     666
                                     667
                                     668
                                     688
                                     7418
  14. Rezultatul curent                        Subtotal
  15. Venituri extraordinare                       771
  16. Cheltuieli extraordinare                      671
  17. Rezultatul extraordinar                     Subtotal
  18. Impozit pe profit                         691
                                     791
  19. Alte impozite care nu apar in elementele de mai sus        698
  20. Rezultatul exercitiului financiar
  21. Rezultatul pe actiune
    - de baza
    - diluat
________________________________________________________________________________


NOTA:
Unele conturi sunt bifunctionale si pot avea solduri atat creditoare, cat si debitoare. Corespondenta acestor conturi trebuie sa fie facuta conform soldurilor; de exemplu:
4511 [B II 2] sau [D6 si G6]
4518 [B II 2] sau [D6 si G6]
Anumite conturi sunt cuprinse atat la lit. D, cat si la lit. G. Este posibil ca aceste conturi sa contina solduri exigibile (partial sau total) in cursul unui exercitiu financiar sau dupa inchiderea acestuia. In acest caz contul va fi impartit intre lit. D (termen scurt) si lit. G (termen lung).

CAP. 5
Explicarea unor termeni utilizati si colaterali acestora
1. Activele circulante sunt elemente patrimoniale care se utilizeaza pe o perioada scurta in activitatea intreprinderii si, in general, participa la un singur circuit economic, modificandu-si in permanenta forma.
2. Activele imobilizate sunt activele unei intreprinderi, destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia.
3. Activitatea de dezvoltare reprezinta activitatea desfasurata in scopul aplicarii rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte in cadrul unui plan sau proiect pentru producerea de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi ori substantial imbunatatite, inainte de inceperea productiei sau utilizarii in scopuri comerciale.
4. Activitatea curenta este activitatea desfasurata de o intreprindere potrivit obiectului sau de activitate, inclusiv activitatile legate de/derivate din realizarea acestuia.
5. Activitatea extraordinara reprezinta evenimente sau tranzactii diferite de activitatile curente ale intreprinderii si care nu apar frecvent sau cu regularitate.
6. Ajustarea reprezinta orice modificare a valorii contabile prin crestere sau micsorare, alta decat cea rezultata din reevaluare.
Toate diminuarile de valori ale activelor, altele decat cele privind amortizarea, sunt tratate pe calea provizioanelor pentru deprecierea activelor. De asemenea, cresterile de valori privind datoriile sunt tratate pe baza principiului provizioanelor.
7. Brevete, licente, marci, drepturi si valori similare reprezinta drepturi de proprietate industriala sau intelectuala, dupa caz.
8. Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natura care nu se pot distinge in mod substantial unele de altele.
9. Capitalul propriu reprezinta dreptul actionarilor (interesul rezidual) in activele intreprinderii, dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia.
10. Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile inregistrate nemijlocit ca rezultat al constituirii intreprinderii ca persoana juridica distincta.
11. Cheltuielile de dezvoltare sunt cheltuielile care se atribuie direct activitatii de dezvoltare sau care pot fi alocate in mod rational acesteia.
12. Cifra de afaceri neta, care trebuie prezentata la pozitia nr. 1 in contul de profit si pierdere, cuprinde sumele provenind din vanzarea de bunuri si servicii ce intra in categoria activitatilor curente ale intreprinderii, dupa scaderea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente.
13. Concesiunea este conventia prin care o persoana fizica sau juridica dobandeste dreptul de utilizare a anumitor bunuri sau servicii in schimbul unor beneficii pentru concesionar. Din punct de vedere contabil concesiunea este o imobilizare necorporala a carei valoare este determinata de valoarea bunurilor sau a serviciilor preluate cu titlu de concesiune, pe baza de contract.
14. Contabilitatea generala, denumita si contabilitate financiara, reprezinta ansamblul operatiunilor de inregistrare a existentei si miscarii elementelor patrimoniale ale unei intreprinderi, pe baza regulilor si normelor speciale.
In Romania normele unitare privind organizarea si conducerea acesteia sunt prevazute in Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si de prezentele reglementari, avand ca obiectiv principal furnizarea informatiilor atat pentru necesitatile proprii, cat si in relatiile cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice si fizice, in sensul prevederilor art. 2 si 10 din legea mentionata mai sus.
15. Conturile anuale cuprind bilantul, contul de profit si pierdere si note.
16. Costul administrativ al raportului anual reprezinta costul de intocmire, distribuire si publicare a acestuia.
17. Costul de inlocuire sau curent net este costul potential al unui activ pe care intreprinderea ar putea sa il suporte in situatia in care ar fi nevoita sa inlocuiasca activul la data bilantului.
18. Costul de productie este determinat prin adaugarea la costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor utilizate a costurilor inregistrate de intreprindere, care sunt direct atribuite producerii acelui bun. In plus costul de productie mai poate cuprinde:
a) o pondere rezonabila din costurile inregistrate de intreprindere, care sunt numai indirect atribuite producerii acelui bun, dar numai in masura in care ele se refera la perioada de productie;
b) in cazul activelor cu ciclu lung de productie, dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea producerii acelui bun, in masura in care aceasta se acumuleaza in raport cu perioada de productie.
Un activ cu ciclu lung de productie este un activ care necesita o perioada substantiala de timp pentru a fi gata pentru utilizare sau vanzare, cum sunt stocurile ce necesita o perioada substantiala de timp pentru a fi aduse la stadiul de a fi vandabile, navele, aeronavele etc. Investitiile si stocurile ce se produc in cantitati mari, in mod repetat, intr-o perioada scurta de timp sau cu ciclu de productie normal, nu sunt active cu ciclu lung de productie. Activele care pot fi utilizate sau vandute in momentul in care au fost achizitionate nu sunt active cu ciclu lung de productie.
In cazul activelor circulante costurile de distributie nu pot fi incluse in costurile de productie.
19. Dividendele reprezinta partea din profitul net al intreprinderii, care se distribuie actionarilor sau asociatilor.
20. Dividendele propuse sunt: (a) dividendele propuse pentru a fi platite din profitul de distribuit, dar care nu sunt platite inca; si (b) dividendele propuse pentru a fi platite din profitul de distribuit, dar nu sunt inca aprobate.
21. Documentele justificative sunt documentele primare care probeaza legal o operatiune sau o estimare, dupa caz.
22. Dreptul de subscriere la alocarea actiunilor reprezinta optiunea oricarei persoane de a subscrie si dreptul de a cere alocarea de actiuni provenind fie din conversia in actiuni a titlurilor de valoare de orice alta natura, fie din alte surse.
23. Filiala este o societate controlata de societatea mama.
24. Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care contribuie la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului de activitati al intreprinderii, reprezentat de clientela, vad comercial, reputatie, debusee, pozitie geografica etc.
Fondul comercial (engl. goodwill), din punct de vedere contabil, este o imobilizare necorporala care reprezinta orice exces al costului de achizitie peste interesul celui care achizitioneaza in valoarea justa a activelor si datoriilor identificabile achizitionate la data tranzactiei de schimb.
Fondul comercial negativ (engl. negative goodwill) reprezinta orice exces de la data tranzactiei de schimb, al interesului achizitorului in valorile juste ale activelor si datoriilor identificabile achizitionate, peste costul achizitiei.
------------
Definit in Codul comercial.

25. Grupul de intreprinderi cuprinde o societate mama si toate filialele sale.
26. Interesele de participare reprezinta interesele detinute de o intreprindere in actiunile unei alte intreprinderi. Interesele de participare sunt detinute pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activitatile intreprinderii respective. Un interes in actiuni include un interes ce poate fi convertit intr-o participatie in actiuni si o optiune de a achizitiona actiuni sau orice fel de astfel de participatii, fara a se tine seama de faptul ca actiunile la care se refera pot fi, dupa conversie sau dupa exercitarea optiunii, neemise. O participatie detinuta in contul unei alte intreprinderi va fi tratata ca fiind detinuta de acea intreprindere in sine. Interesele de participare cuprind investitiile in intreprinderile asociate si investitiile strategice. O participare de 10% sau mai mult se presupune ca este o investitie strategica, daca nu se demonstreaza contrariul.
27. Investitia directa reprezinta investitia care se realizeaza prin aport de fonduri financiare, bunuri mobile si imobile sau orice alte drepturi de proprietate ce pot fi evaluate in bani, prin crearea sau extinderea unei societati comerciale integral detinute de aceasta, a unei filiale, prin achizitionarea integrala a unei societati existente, prin participarea partiala intr-o societate noua sau existenta, cu sau fara posibilitatea de a exercita o influenta directa asupra administrarii societatii.
28. Investitia de portofoliu reprezinta o alta investitie decat cea directa, care se realizeaza prin intermediul urmatoarelor categorii de instrumente: valori mobiliare specifice pietei de capital, instrumente specifice pietei monetare, instrumente de plasament colectiv, operatiuni in conturi curente, operatiuni in conturi de depozit.
29. Intreprinderea este o unitate patrimoniala de tipul regiilor autonome, societatilor comerciale pe actiuni, societatilor cu raspundere limitata sau altor tipuri de societati comerciale, definite prin Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care intocmesc situatii financiare ce reflecta activitatea proprie.
30. Intreprinderea asociata reprezinta o intreprindere in care investitorul are o influenta semnificativa si care nu este nici filiala, nici afiliata. In mod normal aceasta este evidentiata prin detinerea de catre investitor a 20 pana la 50% din actiunile cu drept de vot ale intreprinderii asociate.
31. Obligatiile curente reprezinta obligatiile care:
- se asteapta sa fie exigibile in cadrul ciclului normal de exploatare al intreprinderii; sau
- sunt exigibile in 12 luni de la data bilantului.
Toate celelalte obligatii reprezinta obligatii pe termen lung (mai mare de un an).
32. Obligatiunea este valoarea mobiliara negociabila, care confera detinatorului calitatea de creditor. El are dreptul de a incasa de la emitent dobanzile aferente sumei date cu imprumut.
33. Piata (in sensul aprecierii cifrei de afaceri) reprezinta o piata delimitata dupa criterii geografice.
34. Pozitia financiara reprezinta relatia dintre activele, datoriile si capitalurile proprii ale unei intreprinderi, asa cum sunt raportate in bilant.
35. Pragul de semnificatie este o expresie a semnificatiei sau importantei relative a unei probleme in contextul situatiilor financiare. O problema sau valoare este considerata semnificativa daca omiterea sa ar influenta in mod vadit deciziile utilizatorilor situatiilor financiare.
36. Prevalenta economicului asupra juridicului este principiul potrivit caruia, pentru ca informatia contabila sa fie credibila, trebuie ca evenimentele si tranzactiile pe care le reprezinta sa fie reflectate in contabilitate in concordanta cu realitatea economica si nu numai cu forma lor juridica.
37. Productia imobilizata reprezinta costul lucrarilor si cheltuielile efectuate de intreprindere pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si necorporale.
38. Raportul anual cuprinde situatiile financiare, raportul administratorilor si raportul auditorilor.
39. Sectorul de activitate (in sensul aprecierii cifrei de afaceri) reprezinta o parte distincta a activitatii unei intreprinderi ce furnizeaza un produs sau un serviciu diferit sau un grup diferit de produse ori servicii inrudite in primul rand clientilor din afara societatii.
40. Situatiile financiare cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.
41. Societatea mama este societatea care are una sau mai multe filiale.
42. Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute in capitalul altor societati comerciale, a caror detinere durabila este considerata utila acesteia.
43. Titlurile de participare strategice reprezinta titluri de participare care sunt detinute intr-un procent de pana la 20% si nu asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative.
In situatia in care titlurile de participare strategice sunt detinute intr-un procent mai mic de 10% sunt considerate interese minoritare.
44. Titlurile de participare detinute in intreprinderi asociate reprezinta titluri de participare ale unei intreprinderi, a caror detinere intr-o proportie cuprinsa intre 20 - 50% asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative.
45. Valoarea contabila neta este suma la care este inregistrat un activ in bilant dupa deducerea tuturor deprecierilor.
46. Valoarea de piata a unui activ reprezinta pretul care poate fi obtinut pe o piata activa. O piata activa exista atunci cand:
a) activele de pe piata sunt relativ omogene;
b) sunt cantitati suficiente de asemenea active tranzactionate, in asa fel incat oricand pot fi gasiti potentiali cumparatori si vanzatori;
c) preturile sunt disponibile pentru a fi cunoscute de public.
47. Valoarea de utilizare este valoarea actualizata a fluxurilor de numerar viitoare, estimate din utilizarea continua a unui activ si din cedarea sa la sfarsitul duratei de viata utila.
48. Valoarea justa (engl. fair value) este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.
49. Valoarea realizabila a unui activ este valoarea in numerar sau in echivalente ale numerarului, care poate fi obtinuta in prezent prin vanzarea normala a activelor.
50. Valoarea realizabila neta reprezinta pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si a costurilor necesare vanzarii.
51. Valoarea recuperabila este suma pe care intreprinderea se asteapta sa o recupereze din utilizarea viitoare a unui activ, inclusiv valoarea sa reziduala in momentul instrainarii.
52. Valoarea reziduala reprezinta valoarea neta pe care o intreprindere estimeaza sa o obtina prin cedarea unui activ la incheierea duratei sale de utilizare, dupa deducerea cheltuielilor aferente cedarii.
53. Variatia stocurilor de produse finite si productie in curs de executie reprezinta variatia in plus (crestere) sau in minus (reducere) dintre valoarea la cost de productie a stocurilor de produse si productie in curs de la finele perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs, fara a se lua in calcul provizioanele constituite pentru depreciere.
54. Venituri/cheltuieli angajate sunt veniturile/cheltuielile ce se inregistreaza in exercitiul financiar in care au aparut, fara a se tine seama de momentul efectiv al incasarii/platii acestora.
55. Venituri/cheltuieli in avans sunt veniturile/cheltuielile care se incaseaza/platesc in exercitiul financiar curent, dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior.
56. Veniturile si cheltuielile extraordinare sunt venituri si cheltuieli care nu provin din activitatile curente ale intreprinderii si ca urmare nu apar frecvent sau cu regularitate.

CADRUL GENERAL
de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate*)

PREFATA
Intreprinderi din intreaga lume intocmesc situatii financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor externi. Desi astfel de situatii financiare pot parea similare de la o tara la alta, exista diferente care pot fi cauzate de o varietate de factori sociali, economici si juridici, precum si de faptul ca anumite tari, in momentul stabilirii cerintelor nationale, au avut in vedere necesitatile diversilor utilizatori ai situatiilor financiare.
Acesti factori au condus la utilizarea unor definitii diverse ale structurilor situatiilor financiare, cum sunt: active, datorii, capital propriu, venituri si cheltuieli. Totodata acesti factori au contribuit la utilizarea unor criterii diferite pentru recunoasterea structurilor din situatiile financiare si la optiunea pentru diferite baze de evaluare. Aria de aplicabilitate si informatiile prezentate in situatiile financiare au fost, de asemenea, influentate.
Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASC) este angajat in atenuarea acestor diferente, cautand sa armonizeze reglementarile, standardele si procedurile contabile referitoare la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Acesta considera ca armonizarea se poate realiza cel mai bine punandu-se accent pe intocmirea situatiilor financiare ce au ca scop furnizarea unor informatii utile pentru adoptarea deciziilor economice.
Consiliul IASC considera ca situatiile financiare intocmite in acest scop raspund necesitatilor comune majoritatii utilizatorilor. Aceasta se datoreaza faptului ca aproape toti utilizatorii iau decizii economice pentru:
a) a hotari cand sa cumpere, sa pastreze sau sa vanda o investitie de capital;
b) a evalua raspunderea sau gestionarea manageriala;
c) a evalua capacitatea intreprinderii de a plati si de a oferi alte beneficii angajatilor sai;
d) a evalua garantiile pentru creditele acordate intreprinderii;
e) a determina politicile de impozitare;
f) a determina profitul si dividendele ce se pot distribui;
g) a elabora si a utiliza date statistice despre venitul national;
h) a reglementa activitatea intreprinderilor.
Consiliul IASC recunoaste totusi ca guvernele pot stabili in particular cerinte diferite sau suplimentare pentru scopurile proprii. Cu toate acestea aceste cerinte nu ar trebui sa influenteze in nici un caz situatiile financiare publicate in beneficiul altor utilizatori, decat in situatia in care raspund si cerintelor acestora.
Situatiile financiare sunt de regula intocmite conform unui model contabil bazat pe costul istoric recuperabil si pe conceptul de mentinere a nivelului capitalului financiar nominal. Alte modele si concepte ar putea fi mai adecvate pentru a satisface obiectivul de furnizare a informatiei, care sa fie utila la luarea deciziilor economice, dar pana in prezent nu exista un consens pentru aceasta modificare. Cadrul general a fost creat astfel incat sa poata fi aplicat unei serii de modele contabile si de concepte privind capitalul si mentinerea nivelului capitalului.

INTRODUCERE
Obiect si statut

1. Acest cadru general stabileste conceptele ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pentru utilizatorii externi. Obiectivul acestui cadru este:
a) sprijinirea Consiliului IASC in elaborarea viitoarelor Standarde Internationale de Contabilitate (IAS - International Accounting Standards) si in revizuirea celor existente;
b) sprijinirea Consiliului IASC in promovarea armonizarii reglementarilor, standardelor si procedurilor de contabilitate referitoare la prezentarea situatiilor financiare prin realizarea unor concepte de baza care sa reduca numarul tratamentelor contabile alternative permise de IAS;
c) sprijinirea organismelor nationale de elaborare a standardelor in procesul de dezvoltare a standardelor nationale;
d) sprijinirea celor care intocmesc situatii financiare conform IAS si pentru a face fata problemelor care nu se regasesc in acestea;
e) sprijinirea auditorilor la formarea unei opinii referitoare la conformitatea situatiilor financiare cu IAS;
f) sprijinirea utilizatorilor la interpretarea informatiilor prezentate in situatiile financiare elaborate in conformitate cu IAS;
g) furnizarea de informatii celor interesati de activitatea IASC privind modul de elaborare a standardelor.
2. Acest "cadru general" nu constituie un Standard International de Contabilitate si prin urmare nu defineste standarde privind evaluarea sau prezentarea unor anumite elemente de evaluare sau informatii. Prevederile acestui cadru general nu primeaza in fata Standardului International de Contabilitate specific.
3. Conducerea IASC recunoaste ca intr-un numar limitat de cazuri poate exista un conflict intre cadrul general si un Standard International de Contabilitate. In acele cazuri in care exista un conflict cerintele standardului international de contabilitate primeaza asupra celor din cadrul general. Avand in vedere ca activitatea conducerii IASC se orienteaza dupa "cadrul general" la elaborarea standardelor viitoare si la revizuirea celor existente, numarul cazurilor de conflict dintre "cadrul general" si IAS se va diminua.
4. "Cadrul general" va fi revizuit periodic pe baza experientei conducerii IASC in utilizarea acestuia.

Aria de aplicabilitate
5. "Cadrul general" abordeaza:
a) obiectivul situatiilor financiare;
b) caracteristicile calitative care determina utilitatea informatiilor din situatiile financiare;
c) definirea, recunoasterea si evaluarea elementelor pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare;
d) conceptele de capital si de mentinere a nivelului capitalului.
6. "Cadrul general" se refera la situatiile financiare cu scop general (denumite in continuare "situatii financiare"), inclusiv la situatiile financiare consolidate. Aceste situatii financiare sunt intocmite si prezentate cel putin anual, venind in intampinarea nevoilor comune de informatii ale unei sfere largi de utilizatori. O parte din acesti utilizatori pot solicita, si au capacitatea de a obtine, informatii suplimentare fata de cele continute in situatiile financiare. Multi utilizatori trebuie totusi sa se bazeze pe situatiile financiare ca pe principala lor sursa de informatii si de aceea astfel de situatii financiare trebuie elaborate si prezentate avand in vedere necesitatile lor. Rapoartele financiare cu scop special, de exemplu, declaratiile si alte situatii intocmite in scopuri fiscale, se situeaza in afara acestui "cadru general". Cu toate acestea "cadrul general" poate fi aplicat la elaborarea rapoartelor cu scop special, acolo unde este posibil.
7. Situatiile financiare constituie o parte a procesului de raportare financiara. Un set complet de situatii financiare include de regula un bilant, un cont de profit si pierdere, o situatie a modificarilor pozitiei financiare (care poate fi prezentata in diverse moduri, de exemplu ca situatie a fluxurilor de trezorerie sau situatie a fluxurilor de fonduri) si acele note, precum si alte situatii si materiale explicative care sunt parte integranta a situatiilor financiare. Pot fi incluse, de asemenea, materiale si informatii suplimentare sau derivate care vin in completarea acestora. Astfel de materiale si informatii suplimentare se pot referi, de exemplu, la informatii financiare despre segmentele industriale si geografice si la prezentarea efectelor variatiei preturilor. Situatiile financiare nu includ totusi elemente ca: rapoartele directorilor, declaratiile presedintelui, discutiile si analizele conducerii si elemente similare care pot fi incluse intr-un raport financiar sau anual.
8. "Cadrul general" se aplica situatiilor financiare ale tuturor intreprinderilor comerciale, industriale, fie din sectorul public, fie din cel privat. Intreprinderea raportoare este intreprinderea pentru care exista utilizatori de informatii pentru care situatiile financiare reprezinta principala sursa de informatii financiare.
Utilizatorii si necesitatile de informare ale acestora
9. Utilizatorii de situatii financiare includ investitorii prezenti si potentiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, Guvernul si institutiile acestuia, precum si publicul. Acestia folosesc situatiile financiare pentru a-si satisface o parte din diversele lor necesitati de informatii, astfel:
a) investitorii. Ofertantii de capital si consultantii lor sunt preocupati de riscul inerent tranzactiilor si de beneficiul adus de investitiile lor. Ei au nevoie de informatii pentru a decide daca ar trebui sa cumpere, sa pastreze sau sa vanda. Actionarii sunt interesati si de informatiile care le permit sa evalueze capacitatea intreprinderii de a plati dividende;
b) angajatii. Personalul angajat si grupurile lor reprezentative (sindicate etc.) sunt interesate de informatii privind stabilitatea si profitabilitatea intreprinderilor lor. Acestia sunt interesati si de informatiile care le permit sa evalueze capacitatea intreprinderii de a oferi remuneratii, pensii si alte avantaje, precum si oportunitati profesionale;
c) creditorii financiari. Creditorii financiari sunt interesati de informatiile care le permit sa determine daca imprumuturile acordate si dobanzile aferente vor fi rambursate la scadenta;
d) furnizorii si alti creditori comerciali. Furnizorii si alti creditori comerciali sunt interesati de informatiile care le permit sa determine daca sumele care le sunt datorate vor fi platite la scadenta. Creditorii comerciali sunt probabil interesati de o intreprindere pe o perioada mai scurta decat creditorii, numai daca nu sunt dependenti de continuarea activitatii intreprinderii ca principal client;
e) clientii. Clientii sunt interesati de informatii despre continuitatea activitatii unei intreprinderi, in special atunci cand au o colaborare pe termen lung cu intreprinderea respectiva sau sunt dependenti de ea;
f) Guvernul si institutiile sale. Guvernul si institutiile sale sunt interesate de alocarea resurselor si, implicit, de activitatea intreprinderilor. Acestia solicita informatii si pentru a reglementa activitatea intreprinderilor, pentru a determina politica fiscala si ca baza pentru calculul venitului national si al altor indicatori statistici similari;
g) publicul. Intreprinderile influenteaza publicul intr-o varietate de moduri. De exemplu, intreprinderile pot avea o contributie substantiala la economia locala in multe moduri, avand in vedere numarul de angajati si colaborarea cu furnizorii locali. Situatiile financiare pot ajuta publicul prin oferirea de informatii despre evolutia recenta si tendintele legate de prosperitatea intreprinderii si a sferei activitatilor acesteia.
10. Desi nu toate necesitatile de informatie ale utilizatorilor pot fi satisfacute de situatiile financiare, exista cerinte comune tuturor utilizatorilor. Intrucat investitorii sunt ofertantii de capital de risc ai intreprinderii, furnizarea de situatii financiare satisface necesitatile lor si de asemenea va satisface majoritatea necesitatilor altor utilizatori.
11. Responsabilitatea principala de a intocmi si de a prezenta situatiile financiare ale intreprinderii revine conducerii acesteia. Managerii intreprinderilor sunt interesati si de informatiile cuprinse in situatiile financiare, chiar daca au acces la informatii financiare si de gestiune suplimentare, care ajuta la infaptuirea proceselor de planificare, luare a deciziilor si de control. Conducerea are capacitatea de a determina forma si continutul unor astfel de informatii suplimentare pentru a satisface propriile necesitati. Raportarea acestor informatii depaseste scopul prezentului "cadru general". Cu toate acestea situatiile financiare publicate se bazeaza pe informatiile utilizate de conducere despre pozitia financiara, rezultatele si modificarile pozitiei financiare a intreprinderii.

OBIECTIVUL SITUATIILOR FINANCIARE

12. Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a intreprinderii, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice.
13. Situatiile financiare elaborate in acest scop satisfac necesitatile comune ale majoritatii utilizatorilor. Totusi situatiile financiare nu ofera toate informatiile de care utilizatorii au nevoie pentru luarea deciziilor economice, intrucat acestea, in mare masura, releva efectele financiare ale unor evenimente din trecut si nu ofera de regula informatii nefinanciare.
14. Situatiile financiare prezinta, de asemenea, rezultatele administrarii intreprinderii de catre conducatori, inclusiv modul de gestionare de catre acestia a resurselor incredintate. Acei utilizatori care doresc sa evalueze modul de administrare sau responsabilitatea conducerii fac acest lucru pentru a putea lua decizii economice; aceste decizii pot viza, de exemplu, optiunea de a pastra sau de a vinde investitia in intreprinderea respectiva sau inlocuirea ori reconfirmarea conducerii.

Pozitia financiara, performanta si modificarile pozitiei financiare
15. Deciziile economice care sunt luate de utilizatorii situatiilor financiare necesita evaluarea capacitatii unei intreprinderi de a genera numerar sau echivalente ale numerarului si a perioadei si sigurantei generarii lor. In ultima instanta de aceasta depinde, de exemplu, capacitatea unei intreprinderi de a-si plati angajatii si furnizorii, de a plati dobanzi, de a rambursa credite si de a-i remunera pe proprietarii acesteia. Utilizatorii sunt mai in masura sa evalueze aceasta capacitate de a genera numerar sau echivalente ale numerarului daca le sunt oferite informatii concentrate asupra pozitiei financiare, performantei si modificarilor pozitiei financiare a unei intreprinderi.
16. Pozitia financiara a unei intreprinderi este influentata de resursele economice pe care le controleaza, de structura sa financiara, de lichiditatea si solvabilitatea sa, precum si de capacitatea sa de a se adapta schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea. Informatiile despre resursele economice controlate de intreprindere si capacitatea sa din trecut de a modifica aceste resurse sunt utile pentru a anticipa capacitatea intreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului in viitor. Informatiile despre structura financiara sunt utile pentru anticiparea nevoilor viitoare de creditare si a modului in care profiturile si fluxurile viitoare de trezorerie vor fi repartizate intre cei care au un interes fata de intreprindere; acestea sunt utile si pentru anticiparea sanselor intreprinderii de a primi finantare in viitor. Informatiile despre lichiditate si solvabilitate sunt utile pentru a anticipa capacitatea intreprinderii de a-si onora angajamentele financiare scadente. Lichiditatea se refera la disponibilitatile de numerar in viitorul apropiat, dupa luarea in calcul a obligatiilor financiare aferente acestei perioade. Solvabilitatea se refera la disponibilitatile de numerar pe o perioada mai mare in care urmeaza sa se onoreze angajamentele financiare scadente.
17. Informatiile despre performanta unei intreprinderi, in special despre profitabilitatea acesteia, sunt necesare pentru evaluarea modificarilor potentiale ale resurselor economice pe care intreprinderea le va putea controla in viitor. In acest sens informatiile despre variabilitatea performantelor sunt importante. Informatiile despre performante sunt utile pentru anticiparea capacitatii intreprinderii de a genera fluxuri de trezorerie cu resursele existente. Ele sunt utile si pentru formularea rationamentelor despre eficienta cu care intreprinderea poate utiliza noi resurse.
18. Informatiile privind modificarile pozitiei financiare a unei intreprinderi sunt utile pentru a evalua activitatile sale de exploatare, finantare si investitii in perioada de raportare. Aceste informatii sunt utile, oferind utilizatorului o baza pentru evaluarea capacitatii intreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului si a nevoilor intreprinderii de a utiliza aceste fluxuri de trezorerie. La intocmirea unei situatii a modificarilor pozitiei financiare fondurile pot fi definite in diverse moduri, cum ar fi: toate resursele financiare, fondul de rulment, lichiditatile sau numerarul. In acest "cadru general" nu s-a incercat definirea notiunii de "fonduri".
19. Informatiile privind pozitia financiara sunt oferite in primul rand de bilant. Informatiile privind performanta sunt oferite in primul rand de contul de profit si pierdere. Informatiile privind modificarile pozitiei financiare sunt furnizate in situatiile financiare prin intermediul unei situatii distincte.
20. Partile componente ale situatiilor financiare se interrelationeaza, deoarece ele reflecta diferite aspecte ale acelorasi tranzactii sau ale altor evenimente. Desi fiecare situatie ofera informatii diferite, este probabil ca nici una sa nu serveasca unui singur scop sau sa ofere toate informatiile impuse de necesitatile specifice ale utilizatorilor. De exemplu, contul de profit si pierdere ofera o imagine incompleta a performantei daca nu este folosit impreuna cu bilantul si situatia modificarilor pozitiei financiare.

Note si materiale suplimentare
21. Situatiile financiare cuprind, de asemenea, note, materiale suplimentare, precum si alte informatii. De exemplu, pot cuprinde informatii suplimentare relevante pentru necesitatile utilizatorilor, referitoare la elementele din bilant si contul de profit si pierdere. Pot fi incluse, de asemenea, informatii privind riscurile si incertitudinile ce afecteaza intreprinderea, precum si orice resurse si obligatii care nu apar in bilant (de exemplu, rezervele minerale). Informatiile despre segmentele geografice si industriale, precum si despre efectul modificarii preturilor asupra intreprinderii pot fi, de asemenea, oferite sub forma informatiilor suplimentare.

CONCEPTE DE BAZA

Contabilitatea de angajament
22. Pentru a-si atinge obiectivele situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente. Situatiile financiare intocmite in baza acestui principiu ofera informatii utilizatorilor nu numai despre tranzactiile trecute, care au implicat plati si incasari, dar si despre obligatiile de plata din viitor si despre resursele privind incasarile viitoare. Deci acestea furnizeaza cele mai utile informatii referitoare la tranzactii si la alte evenimente trecute care sunt necesare utilizatorilor in luarea deciziilor economice.

Principiul continuitatii activitatii
23. Situatiile financiare sunt elaborate de regula pornindu-se de la prezumtia ca o intreprindere isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Astfel se presupune ca intreprinderea nu are intentia si nici nevoia de a-si lichida sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea; daca o astfel de intentie sau nevoie exista, s-ar putea sa fie nevoie ca situatiile financiare sa fie intocmite pe o baza diferita de evaluare si in acest caz vor fi prezentate informatiile referitoare la baza utilizata.

CARACTERISTICI CALITATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE

24. Caracteristicile calitative sunt atributele care determina utilitatea informatiei oferite de situatiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt: inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si comparabilitatea.

Inteligibilitatea
25. O calitate esentiala a informatiilor furnizate de situatiile financiare este aceea ca ele pot fi usor intelese de utilizatori. In acest scop se presupune ca utilizatorii dispun de cunostinte suficiente privind desfasurarea afacerilor si a activitatilor economice, de notiuni de contabilitate si au dorinta de a studia informatiile prezentate cu diligentele cuvenite. Totusi informatiile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse in situatiile financiare datorita relevantei lor in luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul ca ar putea fi prea dificil de inteles pentru anumiti utilizatori.

Relevanta
26. Pentru a fi utile informatiile trebuie sa fie relevante fata de necesitatile de luare a deciziilor de catre utilizatori. Informatiile sunt relevante atunci cand influenteaza deciziile economice ale utilizatorilor, ajutandu-i pe acestia sa evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, confirmand sau corectand evaluarile lor anterioare.
27. Rolul de previziune si cel de confirmare ale informatiilor sunt in stransa legatura. De exemplu, informatiile despre nivelul actual si structura activelor au valoare pentru utilizatori atunci cand acestia incearca sa previzioneze capacitatea intreprinderii de a profita de oportunitati si de a reactiona la situatii nefavorabile. Aceleasi informatii au rolul de a confirma previziunile anterioare, de exemplu modul in care intreprinderea poate fi structurata sau rezultatul activitatilor planificate.
28. Informatiile despre pozitia financiara sau performantele precedente sunt frecvent folosite ca baza pentru previzionarea pozitiei si performantei financiare viitoare si a altor probleme despre care utilizatorii sunt direct interesati, cum ar fi: plata dividendelor si a salariilor, modificarile pretului garantiilor, precum si capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile scadente. Pentru a avea valoare previzionala informatiile nu trebuie sa fie sub forma unei prognoze explicite. Capacitatea de a previziona pe baza situatiilor financiare este imbunatatita totusi prin maniera in care sunt expuse informatiile asupra tranzactiilor si evenimentelor trecute. De exemplu, valoarea previzionata a contului de profit si pierdere este imbunatatita daca informatiile privind veniturile sau cheltuielile neobisnuite, anormale si cu frecventa rara sunt evidentiate separat.

Pragul de semnificatie
29. Relevanta informatiei este influentata de natura sa si de pragul de semnificatie. In anumite cazuri natura informatiei este suficienta prin ea insasi pentru a determina relevanta sa. De exemplu, raportarea unui nou segment de activitate poate influenta evaluarea riscurilor si a oportunitatilor intreprinderii, indiferent de dimensiunea rezultatelor obtinute prin segmentul respectiv in perioada de raportare. In alte cazuri atat natura, cat si pragul de semnificatie sunt importante, de exemplu volumul valoric al stocurilor din fiecare categorie principala pe care o intreprindere ar trebui sa le detina pentru a avea o activitate adecvata.
30. Informatiile sunt semnificative daca omisiunea sau declararea lor eronata ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare. Pragul de semnificatie depinde de marimea elementului sau a erorii, judecata in imprejurarile specifice ale omisiunii sau declararii gresite. Astfel pragul de semnificatie ofera mai degraba o limita decat sa reprezinte o caracteristica calitativa primara pe care informatia trebuie sa o aiba pentru a fi utila.

Credibilitatea
31. Pentru a fi utila informatia trebuie sa fie credibila. Informatia are calitatea de a fi credibila atunci cand nu contine erori semnificative, nu este partinitoare, iar utilizatorii pot avea incredere ca reprezinta corect ceea ce informatia si-a propus sa reprezinte sau ceea ce se asteapta, in mod rezonabil, sa reprezinte.
32. Informatia poate fi relevanta, dar atat de putin credibila sub aspectul naturii sau reprezentarii incat recunoasterea acesteia poate induce in eroare. De exemplu, daca validitatea si valoarea daunelor pentru despagubiri sunt disputate intr-un litigiu, nu ar fi adecvat pentru intreprindere sa inregistreze in bilant intreaga suma a despagubirilor cerute, desi ar fi adecvata prezentarea sumei solicitate si a circumstantelor conflictului intr-o nota a situatiilor financiare.

Reprezentarea fidela
33. Pentru a fi credibila informatia trebuie sa reprezinte cu fidelitate tranzactiile si alte evenimente pe care aceasta fie si-a propus sa le reprezinte, fie se asteapta, in mod rezonabil, sa le reprezinte. De exemplu, bilantul trebuie sa reprezinte in mod credibil tranzactiile si alte evenimente care se concretizeaza in active, datorii si capital propriu ale intreprinderii la data raportarii si care indeplinesc criteriile de recunoastere.
34. Cea mai mare parte a informatiilor financiare este supusa unui anumit risc de a da o reprezentare mai putin credibila decat ar trebui. Aceasta nu se datoreaza partinirii, ci mai degraba dificultatilor inerente fie identificarii tranzactiilor si altor evenimente ce urmeaza sa fie evaluate, fie conceperii si aplicarii tehnicilor de evaluare si prezentare ce pot transmite mesaje care corespund acelor tranzactii si evenimente. In anumite cazuri masurarea efectelor financiare ale elementelor ar putea fi atat de incerta incat intreprinderile, in general, nu le recunosc in situatiile financiare; de exemplu, desi majoritatea intreprinderilor genereaza fond comercial (goodwill) in timp, de obicei este greu de identificat sau de evaluat acest fond comercial in mod credibil. In alte cazuri totusi pot fi relevante recunoasterea elementelor respective si prezentarea, in acelasi timp, a riscului de eroare ce planeaza asupra recunoasterii si evaluarii lor.

Prevalenta economicului asupra juridicului
35. Pentru ca informatia sa prezinte in mod credibil evenimentele si tranzactiile pe care le reprezinta este necesar ca acestea sa fie contabilizate si prezentate in concordanta cu fondul lor si cu realitatea economica, si nu doar cu forma lor juridica. Fondul tranzactiilor sau al altor evenimente nu este intotdeauna in concordanta cu ceea ce transpare din forma lor juridica sau conventionala. De exemplu, o intreprindere instraineaza un activ unei alte parti intr-un astfel de mod incat documentele sa sustina transmiterea dreptului de proprietate partii respective; cu toate acestea pot exista contracte care sa asigure intreprinderii dreptul de a se bucura in continuare de beneficii economice viitoare de pe urma activului respectiv. In astfel de circumstante raportarea unei vanzari nu ar reprezenta in mod credibil operatiunea incheiata (daca intr-adevar ar exista o operatiune de aceasta natura).

Neutralitatea
36. Pentru a fi credibila informatia cuprinsa in situatiile financiare trebuie sa fie neutra, adica lipsita de influente. Situatiile financiare nu sunt neutre daca prin selectarea si prezentarea informatiei influenteaza luarea unei decizii sau formularea unui rationament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat.

Prudenta
37. Cei care elaboreaza situatii financiare trebuie sa se confrunte cu incertitudini care in mod inevitabil planeaza asupra multor evenimente si circumstante, cum ar fi: incasarea creantelor indoielnice, durata de utilizare probabila a utilajelor si echipamentelor si numarul eventualelor reclamatii cu privire la produsele in garantie. Astfel de incertitudini sunt recunoscute prin prezentarea naturii si valorii lor, dar si prin exercitarea prudentei in intocmirea situatiilor financiare. Prudenta inseamna includerea unui grad de precautie in exercitarea rationamentelor necesare pentru a face estimarile cerute in conditii de incertitudine, astfel incat activele si veniturile sa nu fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile sa nu fie subevaluate. Totusi exercitarea prudentei nu permite, de exemplu, constituirea de rezerve ascunse sau de provizioane excesive, subevaluarea deliberata a activelor sau a veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberata a datoriilor sau a cheltuielilor, deoarece situatiile financiare nu ar mai fi neutre si de aceea nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

Integralitatea
38. Pentru a fi credibila informatia din situatiile financiare trebuie sa fie completa in limitele rezonabile ale pragului de semnificatie si ale costului obtinerii acelei informatii. O omisiune poate face ca informatia sa fie falsa sau sa induca in eroare si astfel sa devina necredibila si defectuoasa din punct de vedere al relevantei.

Comparabilitatea
39. Utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare ale unei intreprinderi in timp pentru a identifica tendintele in pozitia financiara si performantele sale. Utilizatorii trebuie totodata sa poata compara situatiile financiare ale diverselor intreprinderi, pentru a le evalua pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare. Astfel masurarea si prezentarea efectului financiar al acelorasi tranzactii si evenimente trebuie efectuate intr-o maniera consecventa in cadrul unei intreprinderi si de-a lungul timpului pentru acea intreprindere si intr-o maniera consecventa pentru diferite intreprinderi.
40. O implicatie importanta a caracteristicii calitatii informatiei de a fi comparabila este ca utilizatorii sa fie informati despre politicile contabile utilizate in elaborarea situatiilor financiare si despre orice schimbare a acestor politici, precum si despre efectele unor astfel de schimbari. Utilizatorii trebuie sa fie in masura sa identifice diferentele dintre politicile contabile pentru tranzactii si alte evenimente asemanatoare utilizate de aceeasi intreprindere de la o perioada la alta, precum si de diferite intreprinderi. Conformitatea cu Standardele Internationale de Contabilitate, inclusiv prezentarea politicilor contabile utilizate de intreprindere, ajuta la realizarea comparabilitatii.
41. Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundata cu simpla uniformitate si nu trebuie lasata sa devina un impediment in introducerea de standarde de contabilitate imbunatatite. Nu este indicat pentru o intreprindere sa continue evidentierea in contabilitate in aceeasi maniera pentru o tranzactie sau pentru un alt eveniment, daca metoda adoptata nu mentine caracteristicile calitative de relevanta si credibilitate. Nu este indicat pentru o intreprindere nici sa isi lase politicile contabile neschimbate atunci cand exista alternative mai relevante si credibile.
42. Deoarece utilizatorii doresc sa compare pozitia financiara, performanta si modificarile pozitiei financiare a unei intreprinderi in timp, este important ca situatiile financiare sa releve informatii corespunzatoare pentru perioadele precedente.

Limite ce privesc informatia relevanta si credibila
Oportunitatea
43. Daca exista o intarziere exagerata in raportarea informatiei, aceasta isi poate pierde relevanta. Conducerea poate fi nevoita sa aleaga intre valoarea relativa a raportarii la un anumit moment si furnizarea de informatii credibile. Pentru a furniza informatii oportune deseori poate fi necesara raportarea tuturor aspectelor unei tranzactii sau ale altui eveniment, inainte ca acestea sa fie cunoscute, desi in acest fel este afectata credibilitatea. Dimpotriva, daca raportarea este intarziata pana cand toate aspectele sunt cunoscute, informatia poate fi foarte credibila, dar de utilitate redusa pentru utilizatorii care au fost nevoiti intre timp sa ia decizii. Pentru a realiza un echilibru intre relevanta si credibilitate considerentul fundamental este satisfacerea adecvata a necesitatilor utilizatorilor in procesul luarii deciziilor economice.

Raportul cost-beneficiu
44. Raportul cost-beneficiu este mai degraba o constrangere generala decat o caracteristica calitativa. Beneficiile de pe urma informatiei ar trebui sa depaseasca costul furnizarii acesteia. Evaluarea beneficiilor si a costurilor reprezinta in fond rezultatul unui rationament profesional. In plus costurile nu sunt suportate neaparat de acei utilizatori care se bucura si de beneficii. De beneficii se pot bucura si alti utilizatori decat cei pentru care informatia este pregatita; de exemplu, furnizarea de informatii suplimentare creditorilor poate reduce costurile indatorarii intreprinderii. Din acest motiv testul cost-beneficiu este dificil de aplicat oricarui caz particular. Cu toate acestea cei abilitati sa emita standardele, precum si cei care intocmesc si utilizeaza situatiile financiare ar trebui sa fie constienti de aceasta limita.

Echilibrul dintre caracteristicile calitative
45. In practica stabilirea unui echilibru intre caracteristicile calitative este deseori necesara. In general telul este de a realiza un echilibru adecvat intre caracteristicile respective pentru a satisface obiectivul situatiilor financiare. Importanta relativa a caracteristicilor in diferite cazuri este o problema de rationament profesional.

Imaginea fidela/Prezentarea fidela
46. Situatiile financiare sunt frecvent descrise ca prezentand o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei si a modificarilor pozitiei financiare a unei intreprinderi. Desi acest "cadru general" nu abordeaza direct astfel de concepte, aplicarea caracteristicilor calitative principale si a standardelor adecvate de contabilitate are in mod normal ca rezultat intocmirea unor situatii financiare care reflecta, in general, o imagine fidela a situatiei intreprinderii.

STRUCTURILE SITUATIILOR FINANCIARE

47. Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in clase cuprinzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite "structurile situatiilor financiare". Structurile bilantului legate in mod direct de evaluarea pozitiei financiare sunt: activele, datoriile si capitalul propriu. Structurile contului de profit si pierdere, legate in mod direct de evaluarea performantei, sunt veniturile si cheltuielile. Situatia modificarilor pozitiei financiare reflecta de obicei structurile din contul de profit si pierdere si modificarile structurilor din bilant; in consecinta "cadrul general" nu identifica structurile specifice acesteia.
48. Prezentarea acestor structuri in bilant si in contul de profit si pierdere implica un proces de subclasificare. De exemplu, activele si datoriile pot fi clasificate dupa natura sau functia lor in activitatea intreprinderii, pentru a prezenta informatii in cea mai folositoare maniera pentru utilizatori, in scopul adoptarii deciziilor economice.

Pozitia financiara
49. Elementele legate in mod direct de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalul propriu. Acestea sunt definite dupa cum urmeaza:
a) un activ reprezinta o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;
b) o datorie reprezinta o obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice;
c) capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale.
50. Definitiile activelor si datoriilor identifica elementele esentiale ale acestora, dar nu incearca sa specifice criteriile ce trebuie indeplinite inainte de a fi recunoscute in bilant. Astfel definitiile includ si elemente ce nu sunt recunoscute ca fiind active sau datorii in bilant, deoarece nu satisfac criteriile de recunoastere prezentate in paragrafele 82 - 98. Fluxurile de beneficii economice viitoare dinspre sau catre intreprindere trebuie sa fie suficient de sigure pentru a indeplini criteriile de probabilitate prevazute in paragraful 83 inainte de a recunoaste un activ sau o datorie.
51. La stabilirea momentului in care un element satisface definitia activelor, datoriilor sau capitalurilor proprii trebuie acordata atentie substantei si realitatii economice a acestuia si nu numai formei sale juridice. Astfel, de exemplu, in cazul contractelor de leasing financiar substanta si realitatea economica reprezinta faptul ca locatarul obtine beneficiile economice ale utilizarii activului contractat pe cea mai mare parte a duratei de utilizare a acestuia in schimbul obligatiei de a plati pentru acest drept o suma aproximativ egala cu valoarea justa a activului si dobanda aferenta. Din acest motiv leasingul financiar da nastere unor elemente ce satisfac definitiile activelor si datoriilor si care sunt recunoscute in consecinta in bilantul locatarului.
52. Bilanturile elaborate conform Standardelor Internationale de Contabilitate actuale pot include si elemente ce nu satisfac definitiile activelor sau ale datoriilor si nici nu sunt prezentate ca parte a capitalurilor proprii. Definitiile prevazute in paragraful 49 vor sta la baza revizuirilor viitoare ale Standardelor Internationale de Contabilitate, precum si la baza elaborarii unor noi standarde.

Active
53. Beneficiile economice viitoare incorporate in active reprezinta potentialul de a contribui, in mod direct sau indirect, la fluxul de numerar si echivalente ale numerarului catre intreprindere. Acest potential poate fi unul productiv, fiind parte a activitatilor de exploatare ale intreprinderii. De asemenea, se poate transforma in numerar sau echivalente ale numerarului sau poate avea capacitatea de a reduce iesirile de numerar, cum ar fi un proces alternativ de productie care micsoreaza costurile.
54. De obicei o intreprindere isi utilizeaza activele pentru a produce bunuri sau pentru a presta servicii, capabile sa satisfaca dorintele sau necesitatile clientilor; datorita faptului ca aceste bunuri sau servicii pot satisface aceste dorinte sau necesitati, clientii sunt dispusi sa plateasca pentru a le obtine, contribuind astfel la fluxul de trezorerie al intreprinderii. Numerarul in sine confera un avantaj intreprinderii, datorita faptului ca se impune fata de celelalte resurse.
55. Beneficiile economice viitoare incorporate in active pot intra in intreprindere in mai multe moduri. De exemplu, un activ poate fi:
a) utilizat separat sau impreuna cu alte active pentru prestarea de servicii sau productia de bunuri destinate vanzarii de catre intreprindere;
b) schimbat cu alte active;
c) utilizat pentru stingerea unei datorii; sau
d) repartizat actionarilor intreprinderii.
56. Multe active, de exemplu terenurile si mijloacele fixe, au o forma fizica. Cu toate acestea forma fizica nu este esentiala pentru existenta unui activ, de aceea brevetele si drepturile de autor (copyright) sunt active daca se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare intreprinderii si daca sunt controlate de aceasta.
57. Multe active, de exemplu creantele, terenurile si cladirile, sunt asociate cu drepturi legale, inclusiv cu dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate nu este esential pentru determinarea existentei unui activ, desi, de exemplu, o proprietate detinuta intr-un contract de leasing este un activ in cazul in care intreprinderea controleaza beneficiile oferite de proprietatea respectiva. Desi capacitatea unei intreprinderi de a controla beneficiile este de obicei rezultatul drepturilor legale, un element poate satisface definitia unui activ, chiar si fara a exista un control legal. De exemplu, know-how obtinut dintr-o activitate de dezvoltare poate satisface definitia unui activ atunci cand intreprinderea controleaza beneficiile acestui know-how, tinandu-l secret.
58. Activele unei intreprinderi rezulta din tranzactii sau evenimente anterioare. In mod normal intreprinderile obtin activele prin cumpararea sau producerea acestora, dar si alte tranzactii sau evenimente pot genera active, de exemplu proprietatile primite de intreprindere de la Guvern ca parte a unui program de incurajare a cresterii economice intr-o regiune si de descoperire a rezervelor minerale. Tranzactiile sau evenimentele care sunt asteptate in viitor nu genereaza prin ele insele active, de aceea, de exemplu, intentia de a cumpara un bun nu satisface prin ea insasi definitia unui activ.
59. Exista o legatura stransa intre iesirile de numerar si generarea de active, dar nu este neaparat necesar ca cele doua sa coincida. De aceea, in momentul in care se produce o iesire de numerar, aceasta poate insemna ca se urmareste obtinerea de beneficii economice viitoare, dar nu este o dovada concludenta ca elementul obtinut corespunde definitiei unui activ. In mod similar absenta unei iesiri de numerar nu exclude posibilitatea ca un element sa satisfaca definitia unui activ, care poate fi recunoscut in bilant, de exemplu, elemente care au fost donate unei intreprinderi pot satisface definitia unui activ.

Datorii
60. O caracteristica esentiala a unei datorii este faptul ca intreprinderea are o obligatie actuala. O obligatie reprezinta un angajament sau o responsabilitate de a actiona intr-un anumit fel. Legea poate impune intreprinderii sa isi respecte obligatiile ce decurg dintr-un contract sau dintr-o cerinta legala. In mod normal acestea reprezinta sume ce trebuie platite pentru bunuri si servicii primite. De asemenea, obligatiile apar si din activitatea normala, din dorinta de a mentine relatii bune de afaceri sau de a se comporta intr-o maniera echitabila. Daca, de exemplu, o intreprindere decide sa remedieze defectiunile produselor sale chiar si dupa ce perioada de garantie a expirat, sumele ce se asteapta sa fie cheltuite in legatura cu bunurile deja vandute reprezinta datorii.
61. Trebuie facuta distinctia intre o obligatie actuala si un angajament viitor. Decizia conducerii unei intreprinderi de a achizitiona active in viitor nu reprezinta prin ea insasi o obligatie prezenta. In mod normal obligatia apare numai in momentul livrarii activului sau in momentul in care intreprinderea are un acord irevocabil de cumparare a activului. In cazul din urma natura irevocabila a acordului poate conduce la consecinte economice ca urmare a neonorarii obligatiei; de exemplu, din cauza existentei unei penalizari substantiale, intreprinderea poate fi in imposibilitatea de a impiedica fluxul resurselor catre o alta parte.
62. Stingerea unei obligatii prezente implica de obicei renuntarea intreprinderii la anumite resurse care incorporeaza beneficii economice, in scopul satisfacerii cererilor celeilalte parti. Stingerea unei obligatii prezente se poate face in mai multe moduri, de exemplu prin:
a) plata in numerar;
b) transferul altor active;
c) prestarea de servicii;
d) inlocuirea respectivei obligatii cu o alta obligatie; sau
e) transformarea obligatiei in capital propriu.
O obligatie poate fi stinsa si prin alte mijloace, cum ar fi renuntarea de catre creditor la drepturile sale.
63. Datoriile rezulta din tranzactii sau din alte evenimente trecute. De exemplu, achizitia de bunuri sau utilizarea serviciilor da nastere unor datorii comerciale (in afara cazului in care se face plata in avans sau se plateste in momentul livrarii), iar primirea unui credit de la banca da nastere unei obligatii de rambursare a creditului. De asemenea, o intreprindere poate recunoaste reduceri viitoare pe baza cumpararilor anuale facute de clienti ca fiind obligatii; in acest caz vanzarea bunurilor din perioada anterioara este tranzactia care da nastere datoriei respective.
64. Unele datorii pot fi determinate doar prin utilizarea unui grad ridicat de estimare. Unele intreprinderi considera aceste datorii drept provizioane. In anumite tari asemenea provizioane nu sunt privite ca datorii, deoarece conceptul de datorie este definit mai restrans, in asa fel incat sa includa doar sumele ce pot fi stabilite fara sa fie necesar sa se faca estimari. Definitia datoriei prevazuta in paragraful 49 este bazata pe o abordare mai cuprinzatoare. Astfel, cand un provizion implica o obligatie prezenta si satisface restul definitiei, este o datorie, chiar daca suma trebuie sa fie estimata. Exemplele din aceasta categorie se refera la provizioanele pentru plati ce trebuie facute pentru garantiile existente si la provizioanele pentru acoperirea obligatiilor privind pensiile.

Capitalul propriu
65. Desi capitalul propriu este definit in paragraful 49 ca interes rezidual al actionarilor, acesta poate fi subclasificat in bilant. De exemplu, intr-o intreprindere fondurile cu care au contribuit actionarii, profitul capitalizat, rezervele ce reprezinta alocarea rezultatului reportat si rezervele ce reprezinta ajustari pentru mentinerea nivelului capitalului pot fi prezentate separat. Asemenea clasificari pot fi relevante pentru procesul de luare a deciziilor de catre utilizatorii situatiilor financiare, cand exista restrictii legale sau de alta natura privind capacitatea intreprinderii de a distribui sau de a utiliza intr-un alt mod capitalul propriu. De asemenea, ar putea reflecta faptul ca partile care au interese in capitalul intreprinderii au drepturi diferite cu privire la primirea dividendelor sau la rambursarea capitalului.
66. Constituirea rezervelor este ceruta uneori de lege, de statut sau de alte acte normative, in scopul asigurarii unei masuri suplimentare de protectie impotriva efectelor pierderilor pentru intreprindere si creditorii acesteia. Pot fi constituite alte rezerve daca legislatia fiscala nationala asigura scutirea sau reducerea impozitului cand se fac transferuri catre astfel de rezerve. Existenta si marimea unor asemenea rezerve legale, statutare si fiscale constituie o informatie ce poate fi relevanta pentru luarea deciziilor de catre utilizatori. Transferurile catre asemenea rezerve sunt mai degraba alocari ale rezultatului reportat decat cheltuieli.
67. Suma cu care este inregistrat capitalul propriu in bilant depinde de evaluarea activelor si a datoriilor. In mod normal suma cumulata a capitalurilor proprii nu poate corespunde decat din intamplare cu valoarea de piata a actiunilor intreprinderii sau cu suma care ar putea fi obtinuta prin vanzarea pe elemente a activului net sau a intreprinderii in intregime, presupunand continuitatea activitatii.
68. Activitatile comerciale si industriale se regasesc de obicei sub forma intreprinderilor cu asociat unic, a parteneriatelor, precum si a diferitelor tipuri de intreprinderi cu capital de stat. Cadrul legal si de reglementare pentru astfel de intreprinderi este adesea diferit de cel care se aplica in cazul societatilor comerciale. De exemplu, pot exista unele restrictii in ceea ce priveste repartizarea sumelor incluse in capitalurile proprii catre proprietari sau catre alti beneficiari. Totusi definitia capitalului propriu, precum si alte aspecte ale acestui cadru general referitoare la capitalul propriu sunt valabile si pentru astfel de intreprinderi.

Performanta
69. Profitul este frecvent utilizat ca o masura a performantei sau ca baza de referinta pentru alti indicatori, cum ar fi rentabilitatea investitiei sau rezultatul pe actiune. Veniturile si cheltuielile constituie elemente direct legate de masurarea profitului. Recunoasterea si masurarea veniturilor si a cheltuielilor, si deci a profitului, depind partial de conceptele de capital si de mentinere a nivelului capitalului, concepte utilizate de intreprinderi in elaborarea situatiilor financiare. Aceste concepte sunt prezentate in cadrul paragrafelor 102 - 110.
70. Elementele de venituri si cheltuieli sunt definite dupa cum urmeaza:
a) veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor;
b) cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.
71. Definitiile veniturilor si cheltuielilor surprind caracteristicile lor esentiale, dar nu specifica criteriile ce trebuie indeplinite pentru a putea fi inregistrate in contul de profit si pierdere. Criteriile de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor sunt prezentate in paragrafele 82 - 98.
72. Veniturile si cheltuielile se pot regasi in contul de profit si pierdere in diferite moduri, astfel incat sa furnizeze informatia relevanta pentru procesul decizional. De exemplu, se foloseste adesea distinctia dintre acele elemente de venituri si cheltuieli care sunt rezultatul activitatilor curente ale intreprinderii si cele care nu sunt rezultatul acestor activitati. Aceasta distinctie se realizeaza plecandu-se de la prezumtia ca sursa unui element (de venituri sau cheltuieli) este relevanta in procesul de evaluare a capacitatii intreprinderii de a genera in viitor numerar si echivalente ale numerarului. De exemplu, activitati intamplatoare, cum ar fi instrainarea unei investitii pe termen lung, nu pot aparea in mod curent. In procesul de separare a veniturilor si cheltuielilor in functie de caracterul lor curent sau extraordinar este necesara analiza naturii si activitatii intreprinderii. Elementele care pentru unele intreprinderi sunt rezultatul unor activitati curente pot reprezenta in cazul altor intreprinderi activitati extraordinare.
73. De asemenea, distinctia dintre elementele de venituri si cheltuieli si combinarea acestora in diferite moduri permite intreprinderii sa isi prezinte in mod variat performantele. Aceste clasificari prezinta diferite grade de cuprindere. De exemplu, contul de profit si pierdere poate include marja bruta, profitul din activitatile curente inainte de impozitare, profitul din activitatile curente dupa impozitare si profitul net.

Venituri
74. Definitia veniturilor include atat venituri din activitatile curente, cat si castiguri din orice alte surse. Veniturile din activitatile curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi vanzari, comisioane, dobanzi, dividende, redevente si chirii.
75. Castigurile reprezinta alte elemente care corespund definitiei veniturilor si pot aparea sau nu pot aparea ca rezultat al activitatii curente a intreprinderii. Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice si din acest punct de vedere nu difera ca natura de venituri. Prin urmare, in acest cadru general castigurile nu sunt privite ca elemente separate.
76. Castigurile includ, de exemplu, sumele rezultate in urma iesirii activelor imobilizate pe termen mediu si lung. Definitia veniturilor include totodata si castigurile nerealizate, de exemplu cele rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament si cele rezultate din cresterea valorii contabile a activelor pe termen lung. Prezentarea castigurilor in contul de profit si pierdere se realizeaza de obicei distinct, deoarece cunoasterea existentei acestora este importanta pentru procesul decizional. Castigurile sunt prezentate de regula la valoarea neta, exclusiv cheltuielile aferente.
77. Veniturile pot fi utilizate pentru achizitionarea de active sau pentru cresterea valorii diferitelor tipuri de active, de exemplu: numerar, creante, bunuri si servicii primite in schimbul bunurilor si al serviciilor furnizate. Veniturile pot rezulta, de asemenea, din lichidarea datoriilor. De exemplu, o intreprindere poate furniza bunuri si servicii unui creditor in scopul lichidarii unei datorii legate de un credit in derulare.

Cheltuieli
78. Definitia cheltuielilor include pierderile, precum si acele cheltuieli care apar in procesul desfasurarii activitatilor curente ale intreprinderii. De exemplu, cheltuielile ce apar in cursul activitatilor curente ale intreprinderii includ costul vanzarilor, salariile si amortizarea. Ele se regasesc de obicei sub forma iesirilor sau scaderii valorii activelor, cum ar fi: numerarul sau echivalentele numerarului, stocurile, terenurile si mijloacele fixe.
79. Pierderile reprezinta alte elemente care corespund definitiei cheltuielilor si care pot aparea sau nu pot aparea pe parcursul desfasurarii activitatilor curente ale intreprinderii. Pierderile reprezinta diminuari ale beneficiilor economice si din acest punct de vedere nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli. Prin urmare, in acest "cadru general" ele nu sunt considerate ca structura distincta.
80. In categoria pierderilor sunt incluse, de exemplu, cele rezultate din dezastre, cum ar fi inundatiile sau incendiile, precum si cele rezultate din iesirea activelor pe termen lung. De asemenea, definitia cheltuielilor include si pierderile nerealizate, de exemplu cele rezultate din cresterea cursului de schimb valutar in cazul unor imprumuturi pe care intreprinderea le-a contractat in valuta. De obicei, in contul de profit si pierdere prezentarea pierderilor se efectueaza distinct, datorita importantei cunoasterii existentei si valorii acestora in procesul decizional. Pierderile sunt raportate de regula la valoarea neta, exclusiv veniturile aferente.

Ajustari pentru mentinerea nivelului capitalului
81. Reevaluarea sau ajustarea valorii activelor si datoriilor determina cresteri sau diminuari ale capitalului propriu. Desi aceste cresteri sau diminuari corespund definitiei veniturilor si cheltuielilor, ele nu sunt incluse in contul de profit si pierdere in baza anumitor concepte legate de mentinerea nivelului capitalului. In schimb ele sunt incluse in capitalul propriu, ca ajustari pentru mentinerea nivelului capitalului sau ca rezerve din reevaluare. Conceptele de mentinere a nivelului capitalului sunt prezentate in paragrafele 102 - 110.

RECUNOASTEREA STRUCTURILOR SITUATIILOR FINANCIARE

82. Recunoasterea este procesul incorporarii in bilant sau in contul de profit si pierdere a unui element care indeplineste criteriile de recunoastere stabilite in paragraful 83. Acest proces implica descrierea in cuvinte a respectivului element si asocierea unei anumite sume, precum si includerea respectivei sume in totalul bilantului sau al contului de profit si pierdere. Elementele care satisfac criteriile de recunoastere trebuie prezentate in bilant sau in contul de profit si pierdere. Nerecunoasterea acestor elemente nu poate fi corectata nici prin prezentarea politicilor contabile folosite, nici prin note sau informatii suplimentare.
83. Un element care corespunde definitiei unei structuri a situatiei financiare trebuie recunoscut in cazul in care:
a) este probabil ca orice beneficiu economic viitor asociat sa intre sau sa iasa in sau din intreprindere; si
b) elementul are un cost sau o valoare care poate fi evaluata in mod credibil.
84. In procesul de evaluare a indeplinirii sau neindeplinirii criteriilor de recunoastere in situatiile financiare trebuie acordata atentie consideratiilor legate de pragul de semnificatie, prezentate in paragrafele 29 si 30. Interdependenta intre structuri exista in cazul in care un element ce corespunde definitiei si indeplineste criteriile de recunoastere pentru o anumita structura, de exemplu un activ, impune automat recunoasterea unei alte structuri, de exemplu un venit sau o datorie.

Probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare
85. Conceptul de probabilitate este utilizat pentru criteriile de recunoastere referitoare la gradul de incertitudine in realizarea unui beneficiu economic viitor asociat unui element. Acest concept este impus de incertitudinea ce caracterizeaza mediul in care isi desfasoara activitatea orice intreprindere. Evaluarea gradului de incertitudine legat de beneficiile economice viitoare ia in calcul informatia disponibila in momentul intocmirii situatiilor financiare. De exemplu, cand incasarea unei creante a intreprinderii este probabila, in absenta oricarei probe care sa demonstreze contrariul, se justifica recunoasterea creantei ca activ. In cazul unei diversitati mari a creantelor totusi va fi considerata normala probabilitatea aparitiei unui grad de neincasare si, prin urmare, reducerea prognozata a beneficiului economic va fi inregistrata drept cheltuiala.

Credibilitatea evaluarii
86. A doua conditie pe care un element trebuie sa o indeplineasca pentru a fi recunoscut este ca acesta sa aiba un cost sau o valoare ce poate fi evaluata in mod credibil, conform celor prezentate in paragrafele 31 - 38. In multe cazuri costul sau valoarea trebuie estimata; folosirea unor estimari rezonabile constituie o parte esentiala in elaborarea situatiilor financiare si nu influenteaza credibilitatea lor. In cazul in care totusi nu poate fi realizata o estimare rezonabila, elementul nu va fi recunoscut in bilant sau in contul de profit si pierdere. De exemplu, incasarile previzionate in urma unui proces in instanta pot corespunde definitiei activelor si veniturilor, precum si criteriului de probabilitate a realizarii; totusi, daca nu este posibila evaluarea credibila a castigului, acestea nu pot fi inregistrate ca active sau ca venituri; aceste incasari previzionate trebuie totusi prezentate note sau informatii suplimentare.
87. Un element care la un anumit moment nu mai corespunde criteriilor de recunoastere stabilite in paragraful 83 poate fi recunoscut mai tarziu ca urmare a unor circumstante sau evenimente ulterioare.
88. Informatii referitoare la un element care are caracteristicile esentiale ale unei structuri a situatiilor financiare, dar nu indeplineste criteriile de recunoastere pot fi totusi prezentate in note si informatii suplimentare. Acest procedeu este recomandat in cazul in care cunoasterea existentei acestui element este relevanta pentru evaluarea pozitiei financiare a intreprinderii, a performantei financiare sau a modificarii pozitiei financiare de catre utilizatorii situatiilor financiare.

Recunoasterea activelor
89. Un activ este recunoscut in bilant in momentul in care este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre intreprindere si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluata in mod credibil.
90. Un activ nu este recunoscut in bilant atunci cand este improbabil ca intrarea de numerar sa genereze beneficii economice pentru intreprindere in perioadele viitoare. In schimb o astfel de tranzactie va avea ca efect recunoasterea unei cheltuieli in contul de profit si pierdere. Acest tratament nu inseamna ca scopul pentru care s-au efectuat cheltuielile a fost altul decat obtinerea unui beneficiu economic pentru intreprindere sau ca managementul a fost deficitar. Singura implicatie este aceea ca gradul de siguranta privind obtinerea unui beneficiu intr-o perioada contabila ulterioara este insuficient pentru a garanta recunoasterea unui activ.

Recunoasterea datoriilor
91. O datorie este recunoscuta in bilant in momentul in care este probabil ca o iesire de resurse, purtatoare de beneficii economice, va rezulta din lichidarea unei obligatii prezente, iar valoarea la care se va realiza aceasta lichidare poate fi evaluata in mod credibil. In practica obligatiile rezultate din contracte in care nu s-au respectat inca obligatiile contractuale (de exemplu, datoriile pentru stocuri comandate, dar neprimite inca) nu sunt in general recunoscute ca datorii in situatiile financiare. Totusi astfel de obligatii pot corespunde definitiei datoriilor si, in cazul in care criteriile de recunoastere sunt indeplinite in anumite circumstante, acestea pot fi recunoscute. In astfel de circumstante recunoasterea datoriilor implica si recunoasterea activelor sau a cheltuielilor aferente.

Recunoasterea veniturilor
92. Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau diminuarii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata in mod credibil. Aceasta presupune ca recunoasterea veniturilor se realizeaza simultan cu recunoasterea cresterii activelor sau a reducerii datoriilor (de exemplu, cresterea neta a activelor rezultata din vanzarea produselor sau a serviciilor ori descresterea datoriilor ca rezultat al anularii unei datorii).
93. Procedurile adoptate in practica in mod normal pentru recunoasterea veniturilor, de exemplu cerinta ca venitul sa fie obtinut, constituie aplicatii ale criteriilor de recunoastere prezentate in acest "cadru general". Astfel de proceduri conduc in general la limitarea recunoasterii ca venituri numai a acelor elemente ce pot fi evaluate in mod credibil si care au un grad suficient de certitudine.

Recunoasterea cheltuielilor
94. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuarii unui activ sau cresterii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata in mod credibil. De fapt aceasta inseamna ca recunoasterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoasterea cresterii datoriilor sau a reducerii activelor (de exemplu, drepturile salariale angajate sau amortizarea mijloacelor fixe).
95. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe baza asocierii directe intre costurile implicate si obtinerea elementelor specifice de venit. Acest proces, cunoscut sub numele de conectarea costurilor la venituri, implica recunoasterea simultana sau combinata a veniturilor si cheltuielilor care rezulta direct si concomitent din aceleasi tranzactii sau din alte evenimente. De exemplu, diversele componente ale cheltuielilor care contribuie la determinarea costului bunurilor vandute sunt recunoscute in acelasi timp cu venitul din vanzarea bunurilor. Totusi aplicarea conceptului conectarii in conformitate cu prevederile prezentului "cadru general" nu permite recunoasterea in bilant a elementelor care nu corespund definitiei activelor sau datoriilor.
96. Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe baza unei proceduri de alocare sistematica si rationala, atunci cand se asteapta sa se obtina beneficii economice in decursul mai multor perioade contabile si cand asocierea acestora cu veniturile poate fi determinata doar in mod vag sau indirect. Aceasta modalitate este deseori necesara in procesul recunoasterii cheltuielilor asociate cu utilizarea unor active, cum ar fi: terenuri si mijloace fixe, fond comercial, licente si marci de comert; in astfel de cazuri cheltuiala este prezentata ca amortizare. Aceste proceduri de alocare au drept scop recunoasterea cheltuielilor in cadrul perioadelor contabile in care se consuma sau expira beneficiile economice asociate acestor elemente.
97. O cheltuiala este recunoscuta imediat in contul de profit si pierdere atunci cand un cost nu genereaza beneficii economice viitoare sau atunci cand si in masura in care viitoarele beneficii economice nu corespund sau inceteaza sa mai corespunda conditiilor pentru recunoasterea in bilant sub forma de activ.
98. O cheltuiala este, de asemenea, recunoscuta in contul de profit si pierdere in acele situatii in care apare o datorie fara recunoasterea unui activ, cum ar fi cazul in care datoria apare ca urmare a acordarii de garantii pentru produsele vandute.

EVALUAREA STRUCTURILOR SITUATIILOR FINANCIARE

99. Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de profit si pierdere. Aceasta presupune alegerea unei anumite baze de evaluare.
100. Diverse baze de evaluare sunt utilizate in situatiile financiare in combinatii variate. Ele includ urmatoarele:
a) costul istoric. Activele sunt inregistrate la suma platita in numerar sau in echivalente ale numerarului sau la valoarea justa din momentul cumpararii lor. Datoriile sunt inregistrate la valoarea echivalentelor obtinute in schimbul obligatiei sau, in anumite imprejurari (de exemplu, impozitul pe profit), la valoarea ce se asteapta sa fie platita in numerar sau in echivalente ale numerarului pentru a stinge datoriile, potrivit cursului normal al afacerilor;
b) costul curent. Activele sunt inregistrate la valoarea in numerar sau in echivalente ale numerarului, care ar trebui platita daca acelasi activ sau unul asemanator ar fi achizitionat in prezent. Datoriile sunt inregistrate la valoarea neactualizata in numerar sau in echivalente ale numerarului, necesara pentru a deconta in prezent obligatia;
c) valoarea realizabila (de decontare a obligatiei). Activele sunt inregistrate la valoarea in numerar sau in echivalente ale numerarului, care poate fi obtinuta in prezent prin vanzarea normala a activelor. Datoriile sunt inregistrate la valoarea lor de decontare; aceasta reprezinta valoarea neactualizata in numerar sau in echivalente ale numerarului, care trebuie platita pentru a achita datoriile potrivit cursului normal al afacerilor;
d) valoarea actualizata. Activele sunt inregistrate la valoarea actualizata a viitoarelor intrari nete de numerar, care urmeaza sa fie generate in derularea normala a activitatii intreprinderii. Datoriile sunt inregistrate la valoarea actualizata a viitoarelor iesiri de numerar, care se asteapta sa fie necesare pentru a deconta datoriile, potrivit cursului normal al afacerilor.
101. Baza de evaluare cel mai frecvent adoptata de intreprinderi in elaborarea situatiilor financiare este costul istoric. Acesta este de obicei combinat cu alte baze de evaluare. De exemplu, stocurile sunt de obicei inregistrate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta, titlurile tranzactionabile - la valoarea de piata, iar datoriile privind pensiile - la valoarea lor actualizata. Mai mult, unele intreprinderi utilizeaza costul curent ca raspuns la incapacitatea modelului contabil bazat pe costul istoric de a rezolva problemele legate de efectul modificarii preturilor activelor nemonetare.

CONCEPTELE DE CAPITAL SI DE MENTINERE A NIVELULUI CAPITALULUI

Conceptul de capital
102. In elaborarea situatiilor financiare majoritatea intreprinderilor adopta conceptul financiar al capitalului. Conform acestui concept, de exemplu, banii investiti sau puterea de cumparare investita, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalul propriu al intreprinderii. Conform conceptului fizic al capitalului, cum ar fi capacitatea de exploatare, capitalul reprezinta capacitatea de productie a intreprinderii, exprimata, de exemplu, in unitati de productie pe zi.
103. Selectarea de catre o intreprindere a celui mai potrivit concept privind capitalul trebuie sa aiba la baza necesitatile utilizatorilor situatiilor financiare. Astfel trebuie adoptat conceptul financiar al capitalului in cazul in care utilizatorii situatiilor financiare sunt preocupati in primul rand de mentinerea capitalului nominal investit sau a puterii de cumparare a capitalului investit. Daca principala preocupare a utilizatorilor o reprezinta capacitatea de exploatare a intreprinderii, trebuie utilizat conceptul fizic al capitalului. Conceptul ales indica obiectivul urmarit in determinarea profitului, desi pot aparea anumite dificultati de evaluare la punerea in practica a conceptului.

Conceptele de mentinere a nivelului capitalului si de determinare a profitului
104. Conceptele privind capitalul, prezentate in paragraful 102, conduc la aparitia urmatoarelor concepte de mentinere a nivelului capitalului:
a) mentinerea capitalului financiar. Conform acestui concept, profitul se obtine doar daca valoarea financiara (sau monetara) a activelor nete la sfarsitul perioadei este mai mare decat valoarea financiara (sau monetara) a activelor nete la inceputul perioadei, dupa excluderea oricaror distribuiri catre proprietari si a oricaror contributii din partea proprietarilor in timpul perioadei analizate. Mentinerea capitalului financiar poate fi evaluata atat in unitati monetare nominale, cat si in unitati de putere constanta de cumparare;
b) mentinerea capitalului fizic. Conform acestui concept, profitul se obtine doar atunci cand capacitatea fizica productiva (sau capacitatea de exploatare) a intreprinderii (sau resursele, respectiv fondurile necesare atingerii acestei capacitati) la sfarsitul perioadei depaseste capacitatea fizica productiva de la inceputul perioadei, dupa ce s-a exclus orice distribuire catre proprietari si orice contributie din partea proprietarilor in timpul perioadei analizate.
105. Conceptul de mentinere a nivelului capitalului ia in considerare modul in care o intreprindere defineste capitalul pe care doreste sa il mentina. Acesta asigura legatura intre conceptele de capital si cele de profit, deoarece ofera punctul de referinta fara de care profitul nu poate fi masurat. Este o conditie esentiala pentru distinctia intre rentabilitatea intreprinderii si rambursarea capitalului sau; doar intrarile de active in plus fata de sumele necesare pentru mentinerea capitalului pot fi considerate profit, si deci castig produs de capitalul investit. Astfel profitul este valoarea care ramane dupa ce cheltuielile (inclusiv ajustarile pentru mentinerea capitalului, acolo unde este cazul) au fost deduse din venituri. Daca cheltuielile depasesc veniturile, valoarea reziduala este o pierdere neta.
106. Conceptul de mentinere a capitalului fizic necesita adoptarea costului curent ca baza de evaluare. Conceptul de mentinere a capitalului financiar nu impune folosirea unei anumite baze de evaluare. Selectarea bazei in cazul acestui concept depinde de tipul capitalului financiar pe care intreprinderea doreste sa il mentina.
107. Diferenta principala dintre cele doua concepte referitoare la mentinerea capitalului este reprezentata de tratamentul efectelor variatiei preturilor activelor si datoriilor intreprinderii. In termeni generali o intreprindere si-a mentinut capitalul daca la sfarsitul perioadei are un capital egal cu cel de la inceputul perioadei. Orice valoare in plus fata de cea necesara pentru a mentine capitalul la nivelul de la inceputul perioadei este considerata profit.
108. Conform conceptului de mentinere a capitalului financiar, unde capitalul este definit in termenii unitatilor monetare nominale, profitul reprezinta cresterea capitalului monetar nominal de-a lungul perioadei. Astfel cresterile preturilor activelor, care au loc de-a lungul perioadei, cunoscute sub numele de castiguri din detinerea de active, reprezinta profit. Ele pot sa nu fie recunoscute in acest fel pana in momentul in care activele sunt puse in vanzare. Cand conceptul mentinerii capitalului financiar este definit in termenii unitatilor de putere constanta de cumparare, profitul reprezinta cresterea puterii de cumparare investite in cursul perioadei. Astfel doar acea parte a cresterii preturilor activelor care depaseste cresterea nivelului general al preturilor este considerata profit. Restul cresterii reprezinta o ajustare pentru mentinerea capitalului si ca atare reprezinta o parte a capitalului propriu.
109. Conform conceptului mentinerii capitalului fizic, unde capitalul este definit in termenii capacitatii fizice de productie, profitul reprezinta cresterea acestui capital in cursul perioadei. Toate modificarile de preturi care afecteaza activele si datoriile intreprinderii sunt privite ca modificari in masurarea capacitatii productive fizice a acesteia; astfel ele sunt tratate ca ajustari de mentinere a nivelului capitalului, care fac parte din capitalul propriu, si nu ca profit.
110. Alegerea bazelor de evaluare si a conceptului de mentinere a nivelului capitalului va determina modelul contabil utilizat pentru elaborarea situatiilor financiare. Diversele modele contabile prezinta grade diferite de relevanta si de credibilitate si, ca si in alte domenii, managementul trebuie sa caute un echilibru intre relevanta si credibilitate. Acest "cadru general" se aplica unei game de modele contabile si ofera recomandari pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare elaborate sub modelul ales. In prezent Consiliul IASC nu are intentia de a prescrie un anumit model, in afara de cazuri exceptionale, ca de exemplu pentru acele intreprinderi care raporteaza in moneda unei economii hiperinflationiste. Totusi in perspectiva evolutiilor pe plan mondial aceasta intentie va fi revizuita.
  Look4u.ro
legislatie, monitorul oficial, downloads, acte normative, bilant, declaratii fiscale, balanta, jurnale, conturi noi, sistem european, curs valutar, forum, program contabilitate, programe contabilitate, program salarii, program contabilitate windows, contabilitate windows, windows, program, contabilitate, salarii, demo, dos, windows, licenta, soft contabilitate, personal salarizare, evidenta personal, evidente contabile, evidenta contabila, complet, calculator, programe, contabilitate on-line,gestiune financiara,norme audit,CAEN,Anunturi,anunt,contabil,audit,expert contabil,analiza financiara